Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2622750
z 262275
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
5/2021Postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku dokumentów zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oośRIG.6730.65.2020.AK05-03-2021 14:5605-03-2021 14:56Urząd Gminy w LipnicyWÓJT GMINY LIPNICA
218/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - cietrzewia w związku z odbudową populacji cietrzewia poprzez wzmocnienie stada podstawowego w ramach istniejącego ośrodka hodowli cietrzewia na potrzeby ochrony w/w gatunku w Polsce.WOPN.6401.14.3.202105-03-2021 14:5505-03-2021 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieNadleśnictwo Spychowo
408/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - cietrzewia w związku z odbudową populacji cietrzewia poprzez wzmocnienie stada podstawowego w ramach istniejącego ośrodka hodowli cietrzewia na potrzeby ochrony w/w gatunku w Polsce.WOPN.6401.14.3.2021.MJ05-03-2021 14:5505-03-2021 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
252/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działce nr 130 obręb 1 Ostróda.WOPN.6401.7.8.202105-03-2021 14:5505-03-2021 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieStarosta Ostródzki
409/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działce nr 130 obręb 1 Ostróda.WOPN.6401.7.8.2021.ZH.205-03-2021 14:5505-03-2021 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
351/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - żubra bytującego na obszarze Puszczy Boreckiej, gmina Kruklanki.WOPN.6401.11.3.202105-03-2021 14:5505-03-2021 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach
410/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - żubra bytującego na obszarze Puszczy Boreckiej, gmina Kruklanki.WOPN.6401.11.3.2021.MJ05-03-2021 14:5505-03-2021 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
256/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ryb, płazów i gadów w związku z wykonaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000.WOPN.6401.2.1.202105-03-2021 14:5505-03-2021 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
411/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ryb, płazów i gadów w związku z wykonaniem ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000.WOPN.6401.2.1.2021.MJ05-03-2021 14:5505-03-2021 14:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
4/2021wszczęcie postępowania - wniosek w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji budowie rekreacji indywidualnej na działce nr 189/2, obręb Brzeźno Szl.RIG.6730.65.2020.AK - projekt decyzji05-03-2021 14:5105-03-2021 14:51Urząd Gminy w LipnicyWÓJT GMINY LIPNICA
z 262275