Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2622712
z 262272
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
561/2020Postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiskoOŚ-IV-UII.6220.90.2019.JFI05-03-2021 14:2021-04-2020 15:26Urząd Miasta Stołecznego WarszawyPrezydent m. st. Warszawy
1547/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaOŚ-IV-UII.6220.90.2019.JFI05-03-2021 14:2021-08-2019 11:09Urząd Miasta Stołecznego Warszawy*******
167/2021Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 132/21 na usunięcie 4 drzew (os. Zielone 27) usytuowanych na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132, decyzją z dnia 30.12.2004 r.kz-03.6131.6.2021.jw05-03-2021 14:2005-03-2021 14:20Urząd Miasta Krakowa
168/2021Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 107/21 na usunięcie 8 drzew (Szpital im. Żeromskiego) usytuowanych na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1132, decyzją z dnia 30.12.2004 r.kz-03.6131.179.2020.jw05-03-2021 14:2005-03-2021 14:20Urząd Miasta Krakowa
169/2021Zezwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków nr 129/21 na usunięcie 1 drzewa usytuowanego w otoczeniu Hangaru Lotniczego przy ul. Izydora Stella Sawickiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1065, decyzją z dnia 30.12.1997 r.kz-03.6131.4.2021.jw05-03-2021 14:2005-03-2021 14:20Urząd Miasta Krakowa
9/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej "MEW Kierżno" przy istniejącym jazie piętrzącym w km 48+200 rzeki KwisyWK.6220.19.2020.OS05-03-2021 14:1705-03-2021 14:17Urząd Miejski w NowogrodźcuINEX Green Sp. z o.o.
14/2020Rozbudowa istniejącej stacji paliw o stanowisko do tankowania pojazdów ciężarowych wraz z posadowieniem zbiornika na paliwo oraz budowa budynku garażowegoGK.6220.23.2020.KKA305-03-2021 14:1505-03-2021 14:15Urząd Miasta Biała PodlaskaOLBENZ Sp. z o.o.
9/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej stacji paliw o stanowisko do tankowania pojazdów ciężarowych wraz z posadowieniem zbiornika na paliwo oraz budowa budynku garażowego”, planowanego na działkach nr ewid. 295/1, 296/5, 296/6, 298/1 w obrębie 1 miasta Biała Podlaska, powiat m. Biała Podlaska, województwo lubelskie.GK.6220.23.2020.KKA305-03-2021 14:1505-03-2021 14:15Urząd Miasta Biała PodlaskaPrezydent Miasta Biała Podlaska
161/2021Decyzja na odstępstwo od zakazów względem gatunków chronionych zwierzątWOP.6401.4.29.2021.MO05-03-2021 14:1505-03-2021 14:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
160/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do zwierząt objętych ochronąWOP.6401.4.29.2021.MO05-03-2021 14:1505-03-2021 14:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy*******
z 262272