Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2319396
z 231940
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
77/2018Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu Wierzchosławice i Wielowieś, gmina Gniewkowo.16-07-2018 12:2616-07-2018 12:26Urząd Miejski w GniewkowiePracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
369/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówRŚ-VIII.7170.144.2018.ANNW16-07-2018 12:2416-07-2018 12:24Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoZarząd Nieruchomości Komunalnych
370/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówRŚ-VIII.7170.145.2018.ANNW16-07-2018 12:2416-07-2018 12:24Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoZarząd Nieruchomości Komunalnych
191/2018w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1325/1 obręb Łokacz MałyOS.613.105.2018.AR16-07-2018 12:2116-07-2018 12:21Starostwo Powiatowe w CzarnkowieGmina Krzyż Wlkp.
762/2018Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzydnik Duży.WSTV.410.36.2018.AP16-07-2018 12:1816-07-2018 12:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
759/2018Zakres prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzówek.WSTV.411.14.2018.AS16-07-2018 12:1816-07-2018 12:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
758/2018Zakres prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka.WSTV.411.13.2018.AS16-07-2018 12:1816-07-2018 12:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
757/2018Zakres prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka.WSTV.411.12.2018.AS16-07-2018 12:1816-07-2018 12:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
761/2018Zakres prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kraśnik.WSTV.411.17.2018.AS16-07-2018 12:1816-07-2018 12:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
760/2018Zakres prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik.WSTV.411.16.2018.AS16-07-2018 12:1816-07-2018 12:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
z 231940