Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2319386
z 231939
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1179/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XII-WOŚ-K.6131.195.2018.TNO16-07-2018 12:1616-07-2018 12:16Urząd Miasta Stołecznego WarszawyRenault Retail Group Warszawa Sp. z o.o.
1076/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUD-XII-WOŚ-K.6131.182.2018.TNO16-07-2018 12:1616-07-2018 12:16Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Mieszkaniowa Wyżyny
1329/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy al. Stanów Zjednoczonych 20B w Warszawie z powodu pochylenia pnia i zasychaniaUD-VI-WOŚ.6131.135.2018.MCZ16-07-2018 12:1616-07-2018 12:16Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
1328/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy al. Stanów Zjednocoznych 20B w Warszawie z powodu pochylenia pnia i zasychaniaUD-VI-WOŚ.6131.135.2018.MCZ16-07-2018 12:1416-07-2018 12:13Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Ateńska"
1326/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD-XII-WOŚ-K.6131.195.2018.TNO16-07-2018 12:1316-07-2018 12:13Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
1327/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD-XII-WOŚ-K.6131.182.2018.TNO16-07-2018 12:1316-07-2018 12:13Urząd Miasta Stołecznego WarszawyZarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
146/2018Postanowienie odstępujące od obowiązku przeprowadzenia przez Firmę Grupę Żywiec S.A. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Adaptacja budynku butelkowni na potrzeby nowych linii rozlewniczych na terenie Zakładu przy ul. Browarnej 71 w Elblągu”ROŚ.6220.18.2018.AZ16-07-2018 12:1316-07-2018 12:13Urząd Miejski w ElbląguWiceprezydent Miasta Elbląg działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Elbląg
766/2018Opinia dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec.WSTIII.410.59.2018.KŁ16-07-2018 12:0716-07-2018 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
765/2018Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka.WSTV.410.41.2018.AP16-07-2018 12:0716-07-2018 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
764/2018Opinia do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy WilkołazWSTV.410.39.2018.AS16-07-2018 12:0716-07-2018 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
z 231939