Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2621672
z 262168
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1/2021Obwieszczenie z dnia 3 marca 2021 r. Wójta Gminy Sobków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, obejmującego teren sołectwa Korytnica”BI.6722.2.2020.2021 (kontynuacja sprawy: BPPID.6722.6.2019.2020)03-03-2021 20:2303-03-2021 20:23Urząd Gminy w SobkowieUrząd Gminy Sobków
219/2021OPINIA pozytywna przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipie Góry w Gminie Strzelce Krajeńskie.WZŚ.410.45.2021.RD03-03-2021 18:1503-03-2021 18:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
216/2021WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Wylesienie gruntu w celu zmiany sposobu użytkowania gruntu w związku z koniecznością zapewnienia zaplecza technicznego dla istniejącego zakładu transportowo-usługowego".WZŚ.420.36.2020.PK03-03-2021 18:0703-03-2021 18:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Agnieszka Olek ECOGITO
127/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie poprzez odstrzał redukcyjny bobra europejskiego, kormorana czarnego, czapli siwej oraz wydry na terenie stawów hodowlanych położonych na działkach ewidencyjnych o numerach 64/5, 56/6, 54/3, 62/2, 65/2, 64/2, 74/5, 342/16, 80/3, 108/3 obręb 0007 Grabno oraz działek o numerach ewidencyjnych 728/6 i 929 obręb 0229 Ośno Lubuskie, gmina Ośno Lubuskie w celu ograniczenia szkód powodowanych przez osobniki ww. gatunków.WPN-I.6401.107.2021.KS03-03-2021 18:0703-03-2021 18:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Gospodarstwo Rolno-Rybackie
138/2021UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie poprzez odstrzał redukcyjny bobra europejskiego i wydry oraz kormorana czarnego i czapli siwej w przypadku, gdy płoszenie ptaków okaże się nieskuteczne na terenie stawów hodowlanych położonych na działkach ewidencyjnych o numerach 64/5, 56/6, 54/3, 62/2, 65/2, 64/2, 74/5, 342/16, 80/3, 108/3 obręb 0007 Grabno oraz działek o numerach ewidencyjnych 728/6 i 929 obręb 0229 Ośno Lubuskie, gmina Ośno Lubuskie w celu ograniczenia szkód powodowanych przez osobniki ww. gatunków.WPN-I.6401.107.2021.KS03-03-2021 18:0703-03-2021 18:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Gospodarstwo Rolno-Rybackie
217/2021DECYZJA zezwalająca Gospodarstwu Rolno ‒ Rybackiemu na umyślne zabicie poprzez odstrzał redukcyjny, na terenie obrębu hodowlanego „Stawy ‒ Maśluk” na działkach o numerach ewidencyjnych 64/5, 56/6, 54/3, 62/2, 65/2, 64/2, 74/5, 342/16, 80/3, 108/3, obręb 0007 Grabno, gmina Ośno Lubuskie, 728/6, 929, obręb 0229 m. Ośno Lubuskie, Ośno Lubuskie (miasto) do 180 osobników (łącznie), tj. do 45 osobników rocznie czapli siwej; do 280 osobników (łącznie), tj. do 70 osobników rocznie kormorana; do 80 osobników (łącznie), tj. do 20 osobników rocznie bobra europejskiego; do 28 osobników (łącznie), tj. do 7 osobników rocznie wydry pod warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji, z zastrzeżeniem, że odstrzał czapli siwej i kormorana będzie wykonywany wyłącznie w przypadku osobników, w stosunku do których nieskuteczne okaże się płoszenie.WPN-I.6401.107.2021.KS03-03-2021 18:0703-03-2021 18:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
218/2021WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd zlokalizowanych w koronach drzew rosnących na działce o numerze ewidencyjnym 2088/5 obręb 3 Wawrów w Gorzowie Wielkopolskim w związku z planowaną inwestycją.WPN-I.6401.135.2021.KS03-03-2021 18:0703-03-2021 18:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.AXEL24 Sp. z o.o.
125/2021KoncesjaOS-IV.7422.43.2020.AR03-03-2021 16:3503-03-2021 16:35Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoMarszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
126/2021Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.OS-I.7222.30.1.2021.MH03-03-2021 16:3503-03-2021 16:35Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoEUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.
844/2020Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanegoOS-I.7222.16.20.2020.MH03-03-2021 16:3503-03-2021 16:35Urząd Marszałkowski Województwa PodkarpackiegoCIECH Sarzyna S.A.
z 262168