Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2319381
z 231939
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
766/2018Opinia dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec.WSTIII.410.59.2018.KŁ16-07-2018 12:0716-07-2018 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
765/2018Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szastarka.WSTV.410.41.2018.AP16-07-2018 12:0716-07-2018 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
764/2018Opinia do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy WilkołazWSTV.410.39.2018.AS16-07-2018 12:0716-07-2018 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
763/2018Opinia do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzydnik Duży.WSTV.410.38.2018.AP16-07-2018 12:0716-07-2018 12:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie-
771/2018Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu.WOOŚ.4260.330.2017.BT16-07-2018 12:0116-07-2018 12:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
32/2018Decyzja zezwalająca w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku wierzba iwa i brzoza brodawkowata, rosnące na terenie działki nr 628/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra.IOŚ.6131.28.201816-07-2018 11:5916-07-2018 11:59Urząd Miasta w Kamiennej Górze*******
34/2018Decyzja zezwalająca w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 72 cm, rosnące na terenie działki nr 350 obręb 6 miasta Kamienna Góra.IOŚ.6131.30.201816-07-2018 11:5916-07-2018 11:59Urząd Miasta w Kamiennej Górze*******
36/2018Decyzja zezwalająca w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 87 cm, rosnące na terenie działki nr 362/9 obręb 6 miasta Kamienna Góra.IOŚ.6131.31.201816-07-2018 11:5916-07-2018 11:59Urząd Miasta w Kamiennej Górze*******
31/2018Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku wierzba iwa i brzoza brodawkowata, rosnące na terenie działki nr 628/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra.IOŚ.6131.28.201816-07-2018 11:5916-07-2018 11:59Urząd Miasta w Kamiennej GórzeSpółdzielnia Mieszkaniowa "Szarotka"
33/2018Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnące na terenie działki nr 350 obręb 6 miasta Kamienna Góra.IOŚ.6131.30.201816-07-2018 11:5916-07-2018 11:59Urząd Miasta w Kamiennej GórzeSpółdzielnia Mieszkaniowa "Szarotka"
z 231939