Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2551205
z 255121
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
217/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24/1 położonej w Radomiu przy ulicy Hodowlanej.OŚR.6131.193.2020.AW210-07-2020 19:3010-07-2020 19:30Urząd Miejski w RadomiuPrezydent Miasta Radomia
216/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Pac-Pomarnackiego 10, 12, 14OŚR.6131.185.2020.AP10-07-2020 18:3310-07-2020 18:33Urząd Miejski w RadomiuGZN-Grupa Zarządzania Nieruchomościami Radom sp. z o.o.
1006/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: budowa mostu na rzece Orawka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1286/2, 1260/4, 1265/4 w miejscowości PodsarnieOP-II.670.146.2020.APg10-07-2020 17:3910-07-2020 17:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMOST KOMPLEKS RAFAŁ PIK
1007/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: przebudowa mostu na potoku Rokicianka w ciągu drogi gminnej dz. ewid. nr 1064/1, 1066, 1057, 1060/5 w miejscowości Rokiciny PodhalańskieOP-II.670.147.2020.APg10-07-2020 17:3910-07-2020 17:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMOST KOMPLEKS RAFAŁ PIK
284/2020Wniosek o eksport Falco cherrug.DOP.WSK.4000.166.202010-07-2020 17:3910-07-2020 17:39Ministerstwo Środowiska*******
367/2020zezwolenie na eksport Falco cherrugDOP.WSK.4000.166.202010-07-2020 17:3910-07-2020 17:39Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
325/2020Wniosek o import koralowców.DOP.WSK.4000.192.202010-07-2020 17:3910-07-2020 17:39Ministerstwo ŚrodowiskaT-Aqua
368/2020zezwolenie na import koralowcówDOP.WSK.4000.192.202010-07-2020 17:3910-07-2020 17:39Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
327/2020Wniosek o import koralowców.DOP.WSK.4000.197.202010-07-2020 17:3910-07-2020 17:39Ministerstwo ŚrodowiskaAkwarystyka Morska
369/2020zezwolenie na import koralowcówDOP.WSK.4000.197.202010-07-2020 17:3910-07-2020 17:39Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 255121