Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2621283
z 262129
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
8/2021Decyzja nr 2/2021 Wójta Gminy Pruszcz o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół elektrowni fotowoltaicznych Luszkówko na dz. ewidencyjnej nr 28 obręb Luszkówko"BOŚiGK.6220.1.5.202002-03-2021 16:5102-03-2021 16:51Urząd Gminy PruszczWójt Gminy Pruszcz
204/2021OPINIA negatywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy miejscowością Popowo, a drogą ekspresową S3, sporządzonego na podstawie uchwały nr XIX/172/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 września 2020 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.410.25.2021.JF02-03-2021 16:1002-03-2021 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
205/2021OPINIA pozytywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo w gminie Strzelce Krajeńskie, sporządzonego na podstawie uchwały nr XLIV/247/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 marca 2018 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.410.26.2021.JF02-03-2021 16:1002-03-2021 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
206/2021OPINIA negatywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra i Lutol, Gmina Lubsko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XVIII/143/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 lutego 2020 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.410.27.2021.JF02-03-2021 16:1002-03-2021 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
207/2021OPINIA pozytywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice, sporządzonego na podstawie uchwały nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 kwietnia 2019 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.410.28.2021.JF02-03-2021 16:1002-03-2021 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
208/2021OPINIA pozytywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew, sporządzanego na podstawie uchwały nr XVIII.141.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 stycznia 2020 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.410.33.2021.JF02-03-2021 16:1002-03-2021 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
209/2021OPINIA negatywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru leżącego przy ul. Północnej i ul. Elizy Orzeszkowej w Rzepinie, sporządzanego na podstawie uchwały nr XVIII/115/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2019 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.410.38.2021.JF02-03-2021 16:1002-03-2021 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
210/2021POSTANOWIENIE uzgadniające przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Golice i Lisów, gmina Słubice, sporządzany na podstawie uchwały nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 kwietnia 2019 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.610.7.2021.JF02-03-2021 16:1002-03-2021 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
211/2021POSTANOWIENIE uzgadniające przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, w obrębie Pszczew, sporządzany na podstawie uchwały nr XVIII.141.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 stycznia 2020 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.610.8.2021.JF02-03-2021 16:1002-03-2021 16:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
105/2020Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów. TON MAX Marek Wdówka. Pabianice, ul. Łaska 3/5OŚ.6233.3.201402-03-2021 16:0502-03-2021 16:05Starostwo Powiatowe w PabianicachTON-MAX Marek Wdówka
z 262129