Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2591936
z 259194
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
542/2020Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obszaru doliny rzeki Mlecznej - „Piotrówka”MPU-X.415.83.2011.MG27-11-2020 18:4827-11-2020 18:48Urząd Miejski w RadomiuMiejska Pracownia Urbanistyczna
541/2020Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obszaru doliny rzeki Mlecznej - „Piotrówka”MPU-X.414.83.2011.MG27-11-2020 18:0527-11-2020 18:05Urząd Miejski w RadomiuMiejska Pracownia Urbanistyczna
26/2020wniosek dot. usunięcia drzewGOS.6131.18.2020.SR127-11-2020 16:0727-11-2020 16:07Urząd Miasta i Gminy w PołańcuInvest Nieruchomości Sp. z o.o.
1154/2020WNIOSEK o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w odniesieniu do chronionych gatunków zwierząt- bóbr europejski, wydra, czapla siwa, kormoran, polegające na umyślnym zabijaniu w celu ograniczenia szkód powodowanych w gospodarstwie rybackim, działania będą prowadzone na terenie gminy Bytnica, Maszewo oraz Krosno Odrzańskie na działkach wskazanych we wniosku.WPN-I.6401.366.2020.KS27-11-2020 16:0127-11-2020 16:01Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Gospodarstwo Rybackie "Karp" Sp. z o.o.
1698/2020Wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji dla terenu działek o numerach ewidencyjnych 45/2, 46/2 oraz wschodniej części działek o numerach 22 i 751, obręb Przedmieście, zlokalizowanych w południowo-wschodniej części zakładu Avantor Performance Materials Poland S.A. w GliwicachWSI.511.10.2.2016.SA27-11-2020 15:5627-11-2020 15:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachAvantor Performance Materials Poland spółka akcyjna w Gliwicach,*******
1700/2020Wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla terenu działki nr 1902/86, obręb 0003 Batory, zlokalizowanej przy ul. Stalowej 17 w ChorzowieWSI.515.7.2018.SA27-11-2020 15:5627-11-2020 15:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o.,Urząd Miasta Chorzowa
1701/2020Decyzja plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie działki nr 1902/86, obręb 0003 Batory, zlokalizowanej przy ul. Stalowej 17 w Chorzowie, o całkowitej powierzchni 1,078 ha, na podstawie wniosku oraz przedłożonego projektu planu remediacjiWSI.515.7.2018.SA.327-11-2020 15:5627-11-2020 15:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1699/2020Decyzja: I. Ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla Obszaru A (podzielonego na podobszary A1 i A2), wskazanego na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, o powierzchni 3800 m2, zlokalizowanego w obrębie Zakładu Avantor Performance Materials S.A. przy ul. Sowińskiego 11 w Gliwicach na działkach ewidencyjnych nr 45/2 i 46/2, obręb Przedmieście, na podstawie wniosku i przedłożonego projektu planu remediacji; II. Zwalniająca Avantor Performance Materials S.A. w Gliwicach z obowiązku przeprowadzenia remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na obszarze B, wskazanym na Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, o powierzchni 4900 m2, zlokalizowanym na zachodniej części działek 45/2 i 46/2 oraz wschodniej części działek o numerach 22 i 751, obręb Przedmieście w Gliwicach.WSI.511.10.2.2016.SA27-11-2020 15:5627-11-2020 15:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1703/2020Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie działki nr ewid. 87/3, obręb 0020 Wapienica, położonej przy ul. Lajkonika 20 w Bielsku-Białej, na podstawie wniosku i przedłożonego projektu planu remediacji(Teren wymagający przeprowadzenia remediacji obejmuje obszar o łącznej powierzchni 17151 m2, położony na działce o nr ewid. 87/3, obręb 0020 Wapienica, przy ul. Lajkonika 20 w Bielsku-Białej)WSI.515.11.2018.SA.327-11-2020 15:5627-11-2020 15:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1702/2020Wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie położonym na działce o nr ewid. 87/3, obręb 0020 Wapienica, zlokalizowanej przy ul. Lajkonika 20 w Bielsku-BiałejWSI.515.11.2018.SA27-11-2020 15:5627-11-2020 15:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachFTV Sp. z o.o. w Bielsku-Białej,*******
z 259194