Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2620000
z 262000
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
174/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tam bobrowych na terenie Nadzoru Wodnego w Tarnowie i Grybowie (pow. tarnowski i brzeski)ST-I.6401.7.2021.MA25-02-2021 16:5625-02-2021 16:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
246/2021Decyzja - Zezwolenie na rozbiórkę tam wybudowanych przez bobry na potokach: Wątok w m.: Tarnów, Skrzyszów i Szynwałd, Mrozówka w m. Tarnów, potok bez nazwy w m. Ryglice, Zalasowianka w m. Ryglice, Siemiechówka w m. Siemiechów, Pleśnianka w m. Kończyska, Zelina Czchowska w m. Czchów, Brzozowianka w m.: Wróblowice, Faściszowa i Brzozowa, Zelina Biskupska w m.: Biskupice Melsztyńskie, Jurków i Lewniowa, Zelina Jurkowska w m.: Jurków, Tworkowa i Tymowa, Charzewianka w m. Charzewice, dopływ spod Nowej Wsi Złockiej w m. Biskupice Melsztyńskie oraz na rozbiórkę nowobudowanych tam w ww. lokalizacjachST-I.6401.7.2021.MA25-02-2021 16:5625-02-2021 16:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
200/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tam bobrowych i odstrzał bobrów w obrębie potoku Hubenickiego i kanału Zyblikiewicza w m.: Lubiczko, Gręboszów, Wola ŻelichowskaST-I.6401.8.2021.MA25-02-2021 16:5625-02-2021 16:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieWójt Gminy Gręboszów
247/2021Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie tam bobrowych i na odstrzał bobrów w obrębie dopływu potoku Hubenickiego i potoku Hubenickiego w m. Lubiczko i kanału Zyblikiewicza w m. Wola Żelichowska, na terenie gminy GręboszówST-I.6401.8.2021.MA25-02-2021 16:5625-02-2021 16:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
124/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.55.2021.BT25-02-2021 16:5625-02-2021 16:56Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
197/2021Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewOSE-ZI.6131.55.2021.BT25-02-2021 16:5525-02-2021 16:55Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
172/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie, transport, przetrzymywanie i umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca płazów i gadów w obrębie inwestycji pn. „Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I”ST-I.6401.5.2021.MA25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieStrabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Dyrekcja PH, Oddział Kraków, Grupa Tarnów
245/2021Decyzja - Zezwolenie na umyślne chwytanie, transport, przetrzymywanie oraz umyślne przemieszanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca płazów i gadów w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 49 - etap I” w następujących lokalizacjach: 0+909,33 km DK nr 49 (obiekt M1), 1+372,84 km DK nr 49 (obiekt P1) i 0+049 km DP 1429K (obiekt M2), łącznie na długości ok. 600 m, w m. Bochnia, gm. BochniaST-I.6401.5.2021.MA25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
198/2020Opinia dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ulicy Wojciecha Bichońskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoST-II.410.3.2020.GK25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
198/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne niszczenie siedlisk parzydła leśnego, na terenie dz. nr: 246 i 247 w m. Jamna, gm. ZakliczynST-I.6400.1.2021.MA25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGL LP Nadleśnictwo Gromnik
z 262000