Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2619997
z 262000
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
172/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie, transport, przetrzymywanie i umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca płazów i gadów w obrębie inwestycji pn. „Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I”ST-I.6401.5.2021.MA25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieStrabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Dyrekcja PH, Oddział Kraków, Grupa Tarnów
245/2021Decyzja - Zezwolenie na umyślne chwytanie, transport, przetrzymywanie oraz umyślne przemieszanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca płazów i gadów w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Połączenie drogowego węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 49 - etap I” w następujących lokalizacjach: 0+909,33 km DK nr 49 (obiekt M1), 1+372,84 km DK nr 49 (obiekt P1) i 0+049 km DP 1429K (obiekt M2), łącznie na długości ok. 600 m, w m. Bochnia, gm. BochniaST-I.6401.5.2021.MA25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
198/2020Opinia dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ulicy Wojciecha Bichońskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoST-II.410.3.2020.GK25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
198/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne niszczenie siedlisk parzydła leśnego, na terenie dz. nr: 246 i 247 w m. Jamna, gm. ZakliczynST-I.6400.1.2021.MA25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGL LP Nadleśnictwo Gromnik
244/2021Decyzja - Zezwolenie na umyślne zniszczenie do 50 okazów parzydła leśnego, na terenie dz. nr: 246 i 247 w m. Jamna, gm. ZakliczynST-I.6400.1.2021.MA25-02-2021 16:4725-02-2021 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
191/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.67.2020.BT25-02-2021 16:4025-02-2021 16:40Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
192/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.64.2021.BT25-02-2021 16:4025-02-2021 16:40Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
2146/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOSE-ZI.6131.1069.2020.BT25-02-2021 16:4025-02-2021 16:40Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
193/2021Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (decyzja) w Bielsku-BiałejOSE-ZI.6131.1069.2020.BT25-02-2021 16:4025-02-2021 16:40Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
194/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.57.2021.BT25-02-2021 16:4025-02-2021 16:40Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
z 262000