Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2510782
z 251079
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
66/2020Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochroną.DZP-WG.6401.5.2020.EB17-02-2020 07:5817-02-2020 07:58Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
66/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochronąWPN-I.6401.3.12.2020.EJP17-02-2020 07:5517-02-2020 07:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachPB CHAŁUPKA Sp. z o.o. Sp. K.
372/2019Dokument zawierający informacje o projekcie dokumentu opracowywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium.DOOŚ-TSOOŚ.442.2.7.2019.PSz17-02-2020 07:5217-02-2020 07:52Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
67/2020Dokument zawierający informacje o projekcie dokumentu opracowywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium.DOOŚ-TSOOŚ.442.2.7.2019.PSz17-02-2020 07:5217-02-2020 07:52Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaMinistry of the Environment
391/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na klonu zwyczajnego rosnącego na działce nr 101/2, obręb Poręba Wielka, stanowiącej własność Gminy OświęcimWOŚ.613.1.166.201917-02-2020 07:4117-02-2020 07:41Starostwo Powiatowe w OświęcimiuGmina Oświęcim
57/2020Zezwolenie na usunięcie klonu zwyczajnego rosnącego na działce nr 101/2, obręb Poręba Wielka, stanowiącej własność Gminy OświęcimWOŚ.613.1.166.201917-02-2020 07:4117-02-2020 07:41Starostwo Powiatowe w OświęcimiuStarosta Oświęcimski
217/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową tj. chamedafne północnej.WPN.6400.4.2020.KC17-02-2020 07:2417-02-2020 07:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Agrobioinżynierii Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
217/2020Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wielmoża w części dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku KrajobrazowegoOO.410.6.6.2020.MZi14-02-2020 17:0214-02-2020 17:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
218/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Sułoszowa I przy ul. Wielmoskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.6.7.2020.MZi14-02-2020 17:0214-02-2020 17:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
174/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - „Budowa Hotelu „Helios” (...) w Zakopanem”OO.4221.45.2019.JP14-02-2020 16:4714-02-2020 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieJ. D. Ecogroup Konsulting Ekologiczny
z 251079