Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2510779
z 251078
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
217/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową tj. chamedafne północnej.WPN.6400.4.2020.KC17-02-2020 07:2417-02-2020 07:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Agrobioinżynierii Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
217/2020Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Wielmoża w części dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku KrajobrazowegoOO.410.6.6.2020.MZi14-02-2020 17:0214-02-2020 17:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
218/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Sułoszowa I przy ul. Wielmoskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.6.7.2020.MZi14-02-2020 17:0214-02-2020 17:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
174/2020Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - „Budowa Hotelu „Helios” (...) w Zakopanem”OO.4221.45.2019.JP14-02-2020 16:4714-02-2020 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieJ. D. Ecogroup Konsulting Ekologiczny
216/2020Postanowienie uzgadniające pozytywnie dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Hotelu „Helios” (...) w Zakopanem”OO.4221.45.2019.JP14-02-2020 16:4714-02-2020 16:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
266/2017Decyzja o usunięciu drzew lub krzewów14-02-2020 16:2614-02-2020 16:26Urząd Marszałkowski Województwa ŁódzkiegoMarszałek Województwa Łódzkiego
496/2019wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówrok.6131.84.201914-02-2020 15:3814-02-2020 15:38Urząd Miasta GdyniSpółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny"
48/2020decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówrok.6131.84.201914-02-2020 15:3814-02-2020 15:38Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
202/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na technicznym zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głogowie wraz z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ramach technicznego zamknięcia i rekultywacjiWOOŚ.420.33.2019.AG14-02-2020 15:2914-02-2020 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuGPK – SUEZ GŁOGÓW Sp. z o. o.
44/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głogowie wraz z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ramach technicznego zamknięcia i rekultywacji”WOOŚ.420.33.2019.AG.1014-02-2020 15:2914-02-2020 15:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z 251078