Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2591513
z 259152
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
44/2020zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ściekówBR.3153.3.202027-11-2020 07:2127-11-2020 07:21Urząd Miejski w MieroszowieWspólnota Mieszkaniowa w Unisławiu Śląskim 51
45/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBR.6220.3.202027-11-2020 07:2127-11-2020 07:21Urząd Miejski w MieroszowiePełnomocnik Powiatu Wałbrzyskiego Pan Jacek Magiera ProJ.M JAcek Magiera
46/2020zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewaBR.6131.90.202027-11-2020 07:2127-11-2020 07:21Urząd Miejski w Mieroszowie*******,*******
47/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewBR.6131.88.202027-11-2020 07:2127-11-2020 07:21Urząd Miejski w MieroszowieSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1663/2020Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umyślne chwytanie, niszczenie siedlisk lub ostoi, przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejscaOP-I.6401.376.2020.GZ26-11-2020 21:3826-11-2020 21:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1664/2020Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy SzczurowaST-I.410.2.17.2020.DK26-11-2020 21:3826-11-2020 21:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1665/2020Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica MurowanaST-I.410.3.27.2020.DK26-11-2020 21:3826-11-2020 21:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1145/2020POSTANOWIENIE uzgadniające w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szprotawa o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15660 z oczyszczalną ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wiechlice, gmina Szprotawa. Obszar aglomeracji Szprotawa obejmuje miasto Szprotawa, w obszarze gminy Szprotawa miejscowości: Dziećmiarowice, Leszno Dolne, Leszno Górne oraz część miejscowości Wiechlice w obszarze ulic: Akacjowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa, Nowa, Przemysłowa, Sosnowa.WZŚ.401.26.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1146/2020POSTANOWIENIE uzgadniające zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2 836 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wędrzyn. Obszar aglomeracji Wędrzyn wyznacza się na terenie miejscowości: Wędrzyn, Trzemeszno Lubuskie, Grochowo.WZŚ.401.14.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1147/2020POSTANOWIENIE uzgadniające w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt uchwały Rady Miejskiej we Wschowie, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wschowa o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 17410 z oczyszczalną ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wschowa. Obszar aglomeracji Wschowa obejmuje miejscowości: Wschowa, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna.WZŚ.401.18.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
z 259152