Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2512758
z 251276
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
213/2020zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.132.2020.ASZ20-02-2020 17:5320-02-2020 17:53Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
252/2020Decyzja -Zezwolenia na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł zwyczajny (Carduelis carduelis) i gil zwyczajny (Pyrrhula pyrrhula) (...)OP-I.6401.52.2020.GZ20-02-2020 17:1320-02-2020 17:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
250/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł zwyczajny (Carduelis carduelis) i gil zwyczajny (Pyrrhula pyrrhula) (...)OP-I.6401.52.2020.GZ20-02-2020 17:1320-02-2020 17:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
253/2020Decyzja - Zezwolenia na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł zwyczajny (Carduelis carduelis), gil zwyczajny (Pyrrhula pyrrhula) i makolągwa (Linaria cannabina) (...)OP-I.6401.55.2020.GZ20-02-2020 17:1320-02-2020 17:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
251/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na chów, przetrzymywanie i posiadanie okazów ptaków należących do gatunków: szczygieł zwyczajny (Carduelis carduelis), gil zwyczajny (Pyrrhula pyrrhula) i makolągwa (Linaria cannabina) o(...)OP-I.6401.55.2020.GZ20-02-2020 17:1320-02-2020 17:13Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
249/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Muchówka-Lipnica Dolna-Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z podziałem na części – część 1ST-I.670.11.2020.MB20-02-2020 16:5920-02-2020 16:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
243/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – potok: Łubinka, Łącznik, Żeglarka, Jamniczanka, Dąbrówka, WielopolankaST-II.670.10.2020.ED20-02-2020 16:5420-02-2020 16:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
244/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – potok: GOR/P/715ST-II.670.11.2020.ED20-02-2020 16:5420-02-2020 16:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieUrząd Miasta Gorlice
1767/2019Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Przebudowa drogi leśnej nr 47 w Leśnictwie Roztoka Wielka, w miejscowości Roztoka Wielka, gmina Łabowa, nr dz. 182/268, 189/261ST-II.670.173.2019.ED20-02-2020 16:5420-02-2020 16:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa
245/2020Decyzja sprzeciwu wydana na podstawie art. 118 ust. 6 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody - Przebudowa drogi leśnej nr 47 w Leśnictwie Roztoka Wielka, w miejscowości Roztoka Wielka, gmina Łabowa, nr dz. 182/268, 189/261ST-II.670.173.2019.ED20-02-2020 16:5420-02-2020 16:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
z 251276