Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2591509
z 259151
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1663/2020Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umyślne chwytanie, niszczenie siedlisk lub ostoi, przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejscaOP-I.6401.376.2020.GZ26-11-2020 21:3826-11-2020 21:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1664/2020Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy SzczurowaST-I.410.2.17.2020.DK26-11-2020 21:3826-11-2020 21:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1665/2020Opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica MurowanaST-I.410.3.27.2020.DK26-11-2020 21:3826-11-2020 21:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1145/2020POSTANOWIENIE uzgadniające w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szprotawa o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15660 z oczyszczalną ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wiechlice, gmina Szprotawa. Obszar aglomeracji Szprotawa obejmuje miasto Szprotawa, w obszarze gminy Szprotawa miejscowości: Dziećmiarowice, Leszno Dolne, Leszno Górne oraz część miejscowości Wiechlice w obszarze ulic: Akacjowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa, Nowa, Przemysłowa, Sosnowa.WZŚ.401.26.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1146/2020POSTANOWIENIE uzgadniające zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2 836 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wędrzyn. Obszar aglomeracji Wędrzyn wyznacza się na terenie miejscowości: Wędrzyn, Trzemeszno Lubuskie, Grochowo.WZŚ.401.14.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1147/2020POSTANOWIENIE uzgadniające w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt uchwały Rady Miejskiej we Wschowie, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wschowa o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 17410 z oczyszczalną ścieków zlokalizowaną w miejscowości Wschowa. Obszar aglomeracji Wschowa obejmuje miejscowości: Wschowa, Osowa Sień, Przyczyna Dolna, Przyczyna Górna.WZŚ.401.18.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1148/2020POSTANOWIENIE uzgadniające zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt uchwały Rady Miejskiej w Zbąszynku, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zbąszynek o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 9062 z oczyszczalną ścieków zlokalizowaną Zbąszynku. Obszar aglomeracji Zbąszynek obejmuje miejscowości: Zbąszynek, Dąbrówka Wielkopolska, Rogoziniec, Kosieczyn, Chlastawa, Kręcko, Bronikowo.WZŚ.401.23.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1149/2020POSTANOWIENIE uzgadniające w zakresie obszarów objętych formami ochrony przyrody, projekt uchwały Rady Gminy Skąpe, w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skąpe o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 8854 z oczyszczalną ścieków zlokalizowaną w miejscowości Cibórz, gm. Skąpe. Obszar aglomeracji Skąpe obejmuje miejscowości: Skąpe, Międzylesie, Kalinowo, Niesulice, Radoszyn, Ołobok, Rokitnica, Łąkie, Cibórz, Pałck.WZŚ.401.17.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1150/2020DECYZJA, w której orzeka się: I. nakazać Wójtowi Brzeźnicy, usunąć odpady pochodzenia budowlanego(gruz, cegły, ceramika,słupy drewniane), odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpady z demontażu pojazdów, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zgromadzone na terenie działek o numerach: 296, 113/1 obręb 0007 Stanów, gm. Brzeźnica, powiat żagański; II. ustalić termin wykonania obowiązku i złożenia sprawozdania z wykonanych działań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. do dnia 15 stycznia 2021 r.WZŚ.473.25.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1151/2020DECYZJA, w której orzeka się: I. nakazać Burmistrzowi Szprotawy, usunąć odpady z terenu działek o numerach: 428 i 586 w m. Długie, gmina Szprotawa, powiat żagański, w postaci: betonu oraz gruzu betonowego (17 01 01), gruzu ceglanego (17 02 01), drewna (17 02 01), tworzyw sztucznych (17 02 03); II. ustalić termin wykonania obowiązku i złożenia sprawozdania z wykonanych działań do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. do dnia 18 stycznia 2021 r.WZŚ.473.26.2020.KM26-11-2020 19:3226-11-2020 19:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
z 259151