Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2542002
z 254201
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
22/2020Wniosek o zezwolenie na usunięcia dwóch drzew z gatunku Klon zwyczajny rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność gminy; dz. 28, obręb Wywóz, gmina Gielniów.ŚR-IX.613.6.2020.WS05-06-2020 11:5105-06-2020 11:51Starostwo Powiatowe w PrzysuszeGmina Gielniów
8/2020Postanowienie Wójta Gminy Terespol o zawieszeniu postepowania w sprawie przedsięwziecia pn."Wydobycie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo - kwarcowych) Małaszewicze Duże", przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 191, położonej w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Duże, gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie.I-OŚ.622.5.2020.EZ05-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
34/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówGKN. 6131.1.39.202005-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Urząd Miasta JarosławiaO-I Poland S.A.
29/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówGKN. 6131.1.34.202005-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Urząd Miasta JarosławiaPGE Dystrybucja S.A.
35/2020decyzja - zezwolenie na usunięcie drzew/krzewówGKN. 6131.1.34.202005-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Urząd Miasta JarosławiaBurmistrz Miasta Jarosławia
265/2019Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.OSL.6530.0040.201905-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Starostwo Powiatowe w KaliszuStarosta Kaliski
264/2019Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.OSL.6530.0040.201905-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Starostwo Powiatowe w Kaliszu*******
267/2019Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.OSL.6530.0041.201905-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Starostwo Powiatowe w KaliszuStarosta Kaliski
266/2019Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.OSL.6530.0041.201905-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Starostwo Powiatowe w Kaliszu*******
598/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. jerzyka i szpaka.WPN.6401.114.2020.KC05-06-2020 11:4305-06-2020 11:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieWspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kraczewickiej 2
z 254201