Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2512766
z 251277
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
8/2020Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 760/4 położonej w m. Bysław, obręb ewid. Bysław, gmina Lubiewo.N.NZ-403-13/1921-02-2020 07:4621-02-2020 07:46Urząd Gminy LubiewoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
1/2020Zmiana zgłoszenia instalacji stacji bazowej (44920 N!) BRAJNIKI (GOL_JEDWABNO_NOWYDWOR)Roś.6221.1.202021-02-2020 07:4121-02-2020 07:41Starostwo Powiatowe w SzczytnieOrange Polska S.A.
7/2020Podstawowe opracowanie fizjograficzne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 412/43, 412/45, 412/46 i 958/3 położonych w m. Bysław, obręb ewid. Bysław, gmina Lubiewo.21-02-2020 07:3621-02-2020 07:36Urząd Gminy LubiewoGeofabryka Sp. z o.o.
7/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówWS.6131.60.202021-02-2020 07:3321-02-2020 07:33Urząd Gminy OświęcimGmina Miasto Oświęcim
10/2020Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew/krzewówWS.6131.60.202021-02-2020 07:3321-02-2020 07:33Urząd Gminy OświęcimWójt Gminy Oświęcim
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRR.6220.1.202021-02-2020 07:3221-02-2020 07:32Urząd Miasta i Gminy w MroczyEnergia Potulice Sp. z o.o.
2/2020Wniosek o zmianę decyzji udzielającej zezwolenia na na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychRR.6233.1.202021-02-2020 07:3221-02-2020 07:32Urząd Miasta i Gminy w MroczyF.H.U. Robert Batkowski
6/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 412/43, 412/45, 412/46 i 958/3 położonych w m. Bysław, obręb Bysław, gmina Lubiewo.21-02-2020 07:2821-02-2020 07:28Urząd Gminy LubiewoGeofabryka Sp. z o.o.
5/2020Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 412/43, 412/45, 412/46 i 958/3 położonych w m. Bysław, obręb ewidencyjny Bysław, gmina Lubiewo. (funkcja podstawowa: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej).21-02-2020 07:2121-02-2020 07:21Urząd Gminy Lubiewo*******
213/2020zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.132.2020.ASZ20-02-2020 17:5320-02-2020 17:53Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
z 251277