Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2541992
z 254200
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
7/2020Postanowienie Wójta Gminy Terespol w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobycie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo - kwarcowych) Małaszewicze Duże", przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 191, położonej w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Duże, gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie.I-OŚ.622.5.2020.EZ05-06-2020 11:3905-06-2020 11:39Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
186/2020Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWPN-II.410.1.29.2020.ML05-06-2020 11:3105-06-2020 11:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
165/2020decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówUD.6131.266.2019.MKM05-06-2020 11:2505-06-2020 11:25Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
11/2020Decyzja zobowiązująca do ograniczenia hałasu powstającego od drogi krajowej DK28OS.6251.1.2020.D05-06-2020 11:2505-06-2020 11:25Urząd Miasta KrosnaPrezydent Miasta Krosna
40/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa toru nr 30 oraz torów odstawczych nr 24a, 26a, 28a na terenie bocznicy Oddziału Przyjaźń" przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1, dz. ew. nr 1853/11 km.6, 1574/1 km. 12, 1739/3 km.12 obręb ŁosieńWOŚ.6220.1.2020.KG05-06-2020 11:2305-06-2020 11:23Urząd Miejski w Dąbrowie GórniczejJSW KOKS S.A.
10/2020Decyzja umarzająca postępowanieGO.6220.1.202005-06-2020 11:2305-06-2020 11:23Urząd Gminy RzgówWójt Gminy Rzgów
1/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGO.6220.1.202005-06-2020 11:2305-06-2020 11:23Urząd Gminy RzgówHalina i Wojciech Michalak
7/2020Odmowa zajęcia stanowiskaWOO-IV.4220.91.2020.WP.205-06-2020 11:2305-06-2020 11:23Urząd Gminy RzgówRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
8/2020Odmowa Zajęcia stanowiskaPO.ZZŚ.3.435.1.32.2020.RG.205-06-2020 11:2305-06-2020 11:23Urząd Gminy RzgówDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
9/2020Opinia sanitarna PPIS w KoninieON.NS-4524-10/2005-06-2020 11:2305-06-2020 11:23Urząd Gminy RzgówPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
z 254200