Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2300717
z 230072
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
27/2018decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówRG.6131.43.201823-05-2018 07:1523-05-2018 07:15Urząd Gminy Nowa SólWójt Gminy Nowa Sól
604/2018Opinia o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projekt założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy TuchówST-I.410.1.3.2018.DK22-05-2018 15:5522-05-2018 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
605/2018Opinia o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projekt założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa TarnowskaST-I.410.1.4.2018.DK22-05-2018 15:5522-05-2018 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
606/2018Opinia o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla uproszonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowychST-I.410.1.6.2018.DK22-05-2018 15:5522-05-2018 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
607/2018Opinia o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowychST-I.410.1.7.2018.DK22-05-2018 15:5522-05-2018 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
608/2018Ponowna opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Połom Duży – etap/obszar AST-I.410.3.4.2018.DK22-05-2018 15:5522-05-2018 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
609/2018Ponowna opinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy GromnikST-I.410.3.5.2018.DK22-05-2018 15:5522-05-2018 15:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
21/2018wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na dz. ew. Nr 131 i 132 obr. 5-60-02 w ZielonceWOŚ.6131.27.201822-05-2018 15:3422-05-2018 15:34Urząd Miasta ZielonkaWojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
156/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaOŚ-IV-UII.6220.9.2017.JKO22-05-2018 15:2922-05-2018 15:29Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMURAPOL PROJEKT Sp. z o.o. 4 Spółka komandytowa
3897/2017Postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiskoOŚ-IV-UII.6220.9.2017.JKO22-05-2018 15:2022-05-2018 15:20Urząd Miasta Stołecznego WarszawyPrezydent m. st. Warszawy
z 230072