Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2550070
z 255007
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
977/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przydomową oczyszcalnią ścieków zlokalizowana w Skidziniu przy ul. Wypoczynkowej na dz: nr 2197OP-II.670.139.2020.APg07-07-2020 16:5907-07-2020 16:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
978/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Obudowa przepustu w km 2+731.67 drogi gminnej K363920 Jamne w Ochotnicy GórnejOP-II.670.140.2020.APg07-07-2020 16:5907-07-2020 16:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieKrzysztof Waniczek F.U.H. „RENOWA”
979/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Wykonanie prawobrzeżnego wylotu do potoku Dąbrówka w km 3+782 wraz z umocnieniami prawego brzegu w km 3+777 3+878 położonymi na działce nr 535 i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Szkoły Podstawowej w Zawadce - obręb Zawadka, jednostka ewidencyjna Wadowice - obszar wiejski, powiat wadowicki w związku z przebudową, nadbudową i rozbudową szkołyOP-II.670.141.2020.APg07-07-2020 16:5907-07-2020 16:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Wadowice
980/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: Konserwacja potoku Choczenka w km 1+300 - 2+300 miasto WadowiceOP-II.670.144.2020.MSz07-07-2020 16:5907-07-2020 16:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie – Nadzór Wodny w Wadowicach
63/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rodzaju lipa rosnącego na działce gminnej o nr ewid. 74/2 położonej w m. Wilczonek, gmina Kotuń.RŚ.613.34.202007-07-2020 15:5307-07-2020 15:53Starostwo Powiatowe w SiedlcachUrząd Gminy Kotuń
64/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 3 szt. drzew rodzaju lipa, rosnących na działce gminnej o nr ewid.: 165/1 (droga publiczna), położonej w m. Oleksin, gmina Kotuń.RŚ.613.36.202007-07-2020 15:5307-07-2020 15:53Starostwo Powiatowe w SiedlcachUrząd Gminy Kotuń
65/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rodzaju wierzba oraz 1 szt. drzewa rodzaju topola, rosnących na działce gminnej o nr ewid. 348 położonej w m. Wilczonek, gmina Kotuń.RŚ.613.35.202007-07-2020 15:5307-07-2020 15:53Starostwo Powiatowe w SiedlcachUrząd Gminy Kotuń
62/2020Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew lub krzewówMRO.6131.1.22.2020.TS207-07-2020 15:4507-07-2020 15:45Urząd Gminy we WłoszczowieWydz. MRO
61/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewówMRO.6131.1.22.2020.TS207-07-2020 15:4107-07-2020 15:41Urząd Gminy we WłoszczowieOkręgowa Spółdzielnia Mleczarska
25/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia w miejscowości OkoninI-V.7840.1.2.202007-07-2020 15:2707-07-2020 15:27Podkarpacki Urząd Wojewódzki w RzeszowieOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa
z 255007