Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2935030
z 293503
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1442/2023OPINIA pozytywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bronowice, sporządzanego na podstawie uchwały nr XLV/367/23 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z 25 maja 2023 r., którego granice zostały określone w załączniku graficznym do tej uchwały.WZŚ.410.393.2023.JF05-12-2023 18:1705-12-2023 18:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1443/2023OPINIA pozytywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych: Cigacice, Górzykowo, Górki Małe, sporządzanego na podstawie uchwały nr 0007.631.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z 16 czerwca 2023 r. oraz uchwał nr 0007.645.2023 i 0007.646.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z 20 czerwca 2023 r., którego granice zostały określone w załącznikach graficznych do tych uchwał.WZŚ.410.394.2023.JF05-12-2023 18:1705-12-2023 18:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1444/2023POSTANOWIENIE, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uzgadnia przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych: Cigacice, Górzykowo, Górki Małe, sporządzany na podstawie uchwały nr 0007.631.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z 16 czerwca 2023 r. oraz uchwał nr 0007.645.2023 i 0007.646.2023 Rady Miejskiej w Sulechowie z 20 czerwca 2023 r., którego granice zostały określone w załącznikach graficznych do tych uchwał.WZŚ.610.84.2023.JF05-12-2023 18:1705-12-2023 18:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
173/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewBTO.6131.388.2023.MS05-12-2023 16:3905-12-2023 16:39Urząd Miejski w AndrychowieOsoba fizyczna
175/2023decyzja zezwalająca na usunięcie drzewBTO.6131.388.2023.MS05-12-2023 16:3905-12-2023 16:39Urząd Miejski w AndrychowieBurmistrz Andrychowa
98/2023Decyzja - zezwolenie na usuniecie drzewROŚKZE.6131.100.202305-12-2023 16:1605-12-2023 16:16Urząd Miejski w Koronowieinspektor Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska Krajobrazu i Zarządzania Energią
53/2023wszczęcie postępowania na wniosek z dnia 20.11.2023 r. data wpł. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachIRG.22.202305-12-2023 15:5305-12-2023 15:53Urząd Miejski w Sępólnie KrajeńskimENEOZ HOLDING Sp. z o.o.
52/2023podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o oddziaływaniu na środowiskoIRG.6220.15.202305-12-2023 15:4705-12-2023 15:47Urząd Miejski w Sępólnie KrajeńskimBurmistrz Sępólna Krajeńskiego
51/2023Decyzja o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoIRG.6220.17.202305-12-2023 15:3705-12-2023 15:37Urząd Miejski w Sępólnie KrajeńskimBurmistrz Sępólna Krajeńskiego
2012/2023Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 92/4 w obrębie Siemianowo, gm. ŁubowoWOO-III.411.427.2023.AK05-12-2023 15:3505-12-2023 15:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
z 293503