Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2050404
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
23/2017wszczęcie postępowania w sprawie pn. „Budowa sieci wodociągowej dla obsługi terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku"WI-II.7840.1.13.2017.GB23-03-2017 18:1523-03-2017 18:15Pomorski Urzad WojewódzkiWojewoda Pomorski
24/2017decyzja w sprawie pn. „Budowa sieci wodociągowej dla obsługi terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku"WI-II.7840.1.13.2017.GB23-03-2017 18:1523-03-2017 18:15Pomorski Urzad WojewódzkiWojewoda Pomorski
25/2017wszczęcie postępowania w sprawie pn. Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince w zakresie budowy kanału dopływowego oraz umocnienia brzegowego rzeki Martwa Wisła,WI-II.7840.1.66.2017.GB23-03-2017 18:1523-03-2017 18:15Pomorski Urzad WojewódzkiWojewoda Pomorski
26/2017decyzja w sprawie pn. Rozbudowa stanicy wodnej w Wiślince w zakresie budowy kanału dopływowego oraz umocnienia brzegowego rzeki Martwa Wisła,WI-II.7840.1.66.2017.GB23-03-2017 18:1523-03-2017 18:15Pomorski Urzad WojewódzkiWojewoda Pomorski
109/2012Decyzja w sprawie utworzenia i prowadzenia ogrodu zoologicznegoDOP-OBIZ.6501.48.2011.mk23-03-2017 16:2723-03-2017 16:27Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
279/2017Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochronąDZP-WG.6511.2.2017.mk.223-03-2017 16:2723-03-2017 16:27Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
6/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.3.2017.MJ23-03-2017 16:1423-03-2017 16:14Urząd Miejski w WęgorzynieROOSENS BETONS-POLSKA Sp. z o.o.
85/2017zezwolenie na transport odpadówRS.6233.2.2017.MM23-03-2017 15:2623-03-2017 15:26Starostwo Powiatowe w Grójcu"EKO-SAD" Macierzyński Czesław
86/2017wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadówRS.6233.3.2017.MM23-03-2017 15:2623-03-2017 15:26Starostwo Powiatowe w GrójcuBISSONIO Sp. z o.o.
87/2017wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadówRS.6233.4.2017.MM23-03-2017 15:2623-03-2017 15:26Starostwo Powiatowe w GrójcuBPR Sp. z o.o.
59/2017Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego”nie dotyczy23-03-2017 15:1923-03-2017 15:19Urząd Miasta KrakowaGARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka
z 205041