Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2029107
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
348/2017wniosek o zezwolenie na chwytanie, przemieszczanie oraz zniszczenie siedliska płazów w związku z realizacją inwestycji: Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Radomicko - KaczkowoWPN-II.6401.56.2017.EH20-02-2017 18:2820-02-2017 18:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGDDKiA Oddział Poznań
332/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie miejscowości Lubowo, Pożarowo, Wartosław i BiezdrowoWOO-III.410.35.2017.AM20-02-2017 18:2620-02-2017 18:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Miasta i Gminy Wronki
333/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie miejscowości Lubowo, Pożarowo, Wartosław i BiezdrowoWOO-III.410.35.2017.AM20-02-2017 18:2620-02-2017 18:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Miasta i Gminy Wronki
330/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w PoznaniuWOO-III.410.43.2017.AM20-02-2017 18:2620-02-2017 18:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrezydent Miasta Poznania
331/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w PoznaniuWOO-III.410.43.2017.AM20-02-2017 18:2620-02-2017 18:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuPrezydent Miasta Poznania
297/2017wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd i siedlisk wróblaWPN-II.6401.360.2016.AC20-02-2017 18:2620-02-2017 18:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGmina Opatówek
295/2017wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie gniazd i siedlisk wróblaWPN-II.6401.360.2016.AC20-02-2017 18:2620-02-2017 18:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuGmina Opatówek
296/2017zezwolenie na zniszczenie gniazd i siedlisk wróblaWPN-II.6401.360.2016.AC20-02-2017 18:2620-02-2017 18:26Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
340/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 214/4 i 1493 położonych w Witkowie przy ulicy Skorzęckiej i Kosynierów Miłosławskich, gm.WitkowoWOO-III.410.60.2017.AM20-02-2017 18:2120-02-2017 18:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy i Miasta Witkowo
341/2017Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 214/4 i 1493 położonych w Witkowie przy ulicy Skorzęckiej i Kosynierów Miłosławskich, gm.WitkowoWOO-III.410.60.2017.AM20-02-2017 18:2120-02-2017 18:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy i Miasta Witkowo
338/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 31/29 I 31/30 położonych w obrębie Chłądowo, gm. WitkowoWOO-III.410.38.2017.JM20-02-2017 18:2120-02-2017 18:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuBurmistrz Gminy i Miasta Witkowo
z 202911