Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2590665
z 259067
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1659/2020Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa składowiska odpadów „Za rzeką Biała" przy ul. Czystej w Tarnowie, o sektor AB-5 przeznaczony do składowania odpadów konstrukcyjnych zawierających azbestST-I.4221.10.2020.JT24-11-2020 23:1424-11-2020 23:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1660/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – potok KamionkaST-II.670.127.2020.ED24-11-2020 23:1424-11-2020 23:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
1661/2020Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – potok GrodkówkaST-II.670.128.2020.ED24-11-2020 23:1424-11-2020 23:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
1662/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk oknówki, wróbla, muchołówki szarej i kosa w związku z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym SączuST-II.6401.29.2020.IW24-11-2020 23:1424-11-2020 23:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBurmistrz Starego Sącza
1655/2020Wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych sroki (Pica pica), siniaka (Columba oenas), wrony siwej (Corvus corone), kosa zwyczajnego (Turdus merula), wróbla (Passer domesticus), cierniówki (Sylvia communis), kawki (Corvus monedula), sierpówki Streptopelia decaocto), oknówki (Delichon urbicum), kopciuszka (Pchoenicurus ochruros), bogatki (Parus major), szpaka zwyczajnego (Sturnus vulgaris), drozda śpiewaka (Turdus philomelos), sójki (Garrulus glandariusOP-I.6401.290.2020.KW24-11-2020 22:5624-11-2020 22:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieKraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakwie
1656/2020Wniosek o zezwolenie na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd gawronówOP-I.6401.350.2020.KW24-11-2020 22:5624-11-2020 22:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
1658/2020Decyzja zmieniająca decyzję znak: OP-I.6401.219.2018.KW z dnia 16 października 2018 r., zezwalającej na: zniszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, zniszczenie gniazd oraz umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień wróbla Passer domesticus, jerzyka Apus apus i bogatki Parus major, występujących na budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy os. Centrum E nr 2 w KrakowieOP-I.6401.356.2020.KW24-11-2020 22:5624-11-2020 22:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1657/2020Wniosek o zmianę decyzji znak: OP-I.6401.219.2018.KW z dnia 16 października 2018 r., zezwalającej na: zniszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku, zniszczenie gniazd oraz umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień wróbla Passer domesticus, jerzyka Apus apus i bogatki Parus major, występujących na budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy os. Centrum E nr 2 w KrakowieOP-I.6401.356.2020.KW24-11-2020 22:5624-11-2020 22:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1653/2020Decyzja zezwalająca na umyślne zrywanie, umyślne uszkadzanie, przetrzymywanie, posiadanie okazów wyblinu jednolistnego (Malaxis monophyllos)OP-I.6400.21.2020.KW24-11-2020 22:3024-11-2020 22:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1483/2020Wniosek o zezwolenie na umyślne zrywanie, umyślne uszkadzanie, przetrzymywanie, posiadanie okazów wyblinu jednolistnego (Malaxis monophyllos)OP-I.6400.21.2020.KW24-11-2020 22:3024-11-2020 22:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieUniwersytet w Białymstoku Wydział Biologii
z 259067