Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2202233
z 220224
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
510/2017Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór, odprowadzenie i retencjonowanie wód śródlądowych na potrzeby działalności rolniczej tj. hodowlanych stawów rybnych ryb karpiowatych w Rudzach gmina Zator, działki nr: 1/1, 2, 3/1, 6, 7, 8, 15/1, 20/10, 123, 124, 201/13, 202, 203, 205/8, 216, 217, 221/2, 225, 227, 228, 229, 230, 231/1, 231/6, 234/4, 245/4, 268/36, 268/48, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277, 278, 400/1, 501, 502WOŚ.6341.97.201719-09-2017 16:2919-09-2017 16:29Starostwo Powiatowe w OświęcimiuGospodarstwo Rybackie w Rudzach, Leszek Guzdek
475/2017Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDSS-OŚR-I.6131.722.201719-09-2017 16:2619-09-2017 16:26Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
476/2017Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDSS-OŚR-I.6131.649.201719-09-2017 16:2619-09-2017 16:26Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
477/2017Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDSS-OŚR-I.6131.667.201719-09-2017 16:2619-09-2017 16:26Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
478/2017Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDSS-OŚR-I.6131.686.201719-09-2017 16:2619-09-2017 16:26Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
479/2017Decyzja o usunięciu drzew lub krzewówDSS-OŚR-I.6131.515.201719-09-2017 16:2619-09-2017 16:26Urząd Miasta ŁodziPrezydent Miasta Łodzi
253/2017Wniosek dot. usunięcia dziewięciu drzew przy ul. Leśmiana i Słowackiego w Raciborzu z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy Racibórz.SE.IV.613.115.201719-09-2017 16:1819-09-2017 16:18Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Racibórz
254/2017Wniosek dot. usunięcia jednej sosny zwyczajnej rosnącej w Pogrzebieniu przy ul. Pamiątki 25, na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pogrzebieniu.SE.IV.613.116.201719-09-2017 16:1819-09-2017 16:18Starostwo Powiatowe w RaciborzuZespół Szkolno - Przedszkolny
255/2017Wniosek dot. usunięcia czterech drzew zlokalizowanych w Raciborzu, na terenach zieleni miejskiej.SE.IV.613.117.201719-09-2017 16:1819-09-2017 16:18Starostwo Powiatowe w RaciborzuGmina Racibórz
256/2017Wniosek dot. usunięcia dwóch drzew gat. modrzew europejski zlokalizowanych w Raciborzu, przy ul. Makuszyńskiego 1.SE.IV.613.118.201719-09-2017 16:1819-09-2017 16:18Starostwo Powiatowe w RaciborzuStowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół
z 220224