Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2664008
z 266401
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1157/2021Opinia sporządzona dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto Lubawskie w obrębie geodezyjnym Bratian, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.94.2021.AD03-08-2021 14:4703-08-2021 14:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1158/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku chrząszcza - pachnicy dębowej w związku z wycinką drzew rosnących przy DK 63 od km 1+688 do km 18+040.WOPN.6401.3.14.202103-08-2021 14:4703-08-2021 14:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
1159/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów zlokalizowanych na 1 drzewie rosnącym w pasie drogowym drogi gminnej w msc. Łozy, gmina Płoskinia.WOPN.6400.111.202103-08-2021 14:4703-08-2021 14:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Gminy Płoskinia
1160/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów występujących na 15 drzewach rosnących w ciągu dróg powiatowych Nr 1164N, 1193N, 1195N, 1199N, 1920N, 1401N, na terenie gminy Miłakowo.WOPN.6400.112.202103-08-2021 14:4703-08-2021 14:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
715/2021Decyzja dotycząca strefy ochronnejWOP.6442.23.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
716/2021Decyzja dotycząca strefy ochronnejWOP.6442.21.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
718/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk zwierzątWOP.6401.1.241.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
719/2021Decyzja dotycząca strefy ochronnejWOP.6442.20.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
723/2021Decyzja zezwalająca na niszczenie siedlisk zwierzątWOP.6442.24.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
722/2021Decyzja dotycząca strefy ochronnejWOP.6442.24.2021.MP03-08-2021 14:4503-08-2021 14:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BydgoszczyRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
z 266401