Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2401468
z 240147
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
284/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Wydobywania gazu ziemnego ze złoża Grabina Nieznanowice”OO.420.2.2019.JP21-03-2019 16:5821-03-2019 16:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie Pion Wsparcia Prac Geologicznych Dział Ochrony Środowiska
134/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie (...)OO.420.2.31.2018.AM/JP21-03-2019 16:5121-03-2019 16:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSzczepan Garpiel, ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.
283/2019Postanowienie o braku ooś dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie (...)OO.420.2.31.2018.AM/JP21-03-2019 16:5121-03-2019 16:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
358/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie (...)OO.420.2.31.2018.AM21-03-2019 16:5121-03-2019 16:51Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSzczepan Garpiel, ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.
1738/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy publicznego układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, Opatkowicka, Ważewskiego (...)"OO.4207.95.2017.JP21-03-2019 16:4321-03-2019 16:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePrezydent Miasta Krakowa,Szczepan Garpiel, ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.
1823/2018Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskodla „Budowy publicznego układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, Opatkowicka, Ważewskiego (...)"OO.4207.95.2017.JP21-03-2019 16:4321-03-2019 16:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
2007/2017Postanowienie o konieczności ooś dla „Budowy publicznego układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, Opatkowicka, Ważewskiego (...)"OO.4207.95.2017.JP21-03-2019 16:4321-03-2019 16:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
300/2018Postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy publicznego układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, Opatkowicka, Ważewskiego (...)"OO.4207.95.2017.JP21-03-2019 16:4321-03-2019 16:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
301/2018Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskodla „Budowy publicznego układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, Opatkowicka, Ważewskiego (...)"OO.4207.95.2017.JP21-03-2019 16:4221-03-2019 16:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
989/2018Raport(2) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla „Budowy publicznego układu drogowego z włączeniem do ul. Zakopiańskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ulic: Zakopiańska, Poronińska, Taklińskiego i ulic: Zakopiańska, Opatkowicka, Ważewskiego (...)"OO.4207.95.2017.JP21-03-2019 16:4221-03-2019 16:42Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieEcosound Sp. z o.o. – dr inż. Lesław Stryczniewicz
z 240147