Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2258912
z 225892
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
69/2018Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL przy ul. Leśnej w m. Brzozówka gm. Lisia Góra"ST-I.4241.1.2018.JT18-01-2018 16:3418-01-2018 16:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie"EKO-LEX” Biuro Doradztwa Analiz Opracowań i Projektów Mgr Ryszard Chliszcz
70/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie dodatkowych sprężarek gazu na KGZ Tarnów IIST-I.4235.2.2017.JT18-01-2018 16:3418-01-2018 16:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
475/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zabudowa dodatkowych sprężarek gazu w KGZ Tarnów II”ST-I.4235.2.2017.JT18-01-2018 16:3418-01-2018 16:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie Pion Wsparcia Prac Geologicznych Dział Ochrony Środowiska
432/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Zabudowa dodatkowych sprężarek gazu w KGZ Tarnów II”ST-I.4235.2.2017.JT18-01-2018 16:3418-01-2018 16:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie Pion Wsparcia Prac Geologicznych Dział Ochrony Środowiska
2087/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa dodatkowych sprężarek gazu na KGZ Tarnów II.ST-I.4235.2.2017.JT18-01-2018 16:3418-01-2018 16:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1783/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dąbrówka Tuchowska”ST-I.4235.3.2017.JT18-01-2018 16:2218-01-2018 16:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGNiG SA Oddział Geologii i Eksploatacji Dział Ochrony Środowiska
2278/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dąbrówka Tuchowska”ST-I.4235.3.2017.JT18-01-2018 16:2218-01-2018 16:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
2279/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Dąbrówka TuchowskaST-I.4235.3.2017.JT18-01-2018 16:2218-01-2018 16:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1782/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla msc. Majkowice oraz częściowo msc. Gawłów, Bogucice i Ostrów Szlachecki w gm. Bochnia”ST-I.4207.33.2017.JT18-01-2018 16:2218-01-2018 16:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieAndrzej Cieślik, CPROJECT
2086/2017Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i zasilaniem elektrycznym dla msc. Majkowice oraz częściowo msc. Gawłów, Bogucice i Ostrów Szlachecki w gm. BochniaST-I.4207.33.2017.JT18-01-2018 16:2218-01-2018 16:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 225892