Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2459259
z 245926
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
65/2019zgłoszenie zamiaru usunięcia jednego drzewa z gatunku świerk pospolity z dz. o nr ewid. 1633 w CzarnkowieOŚ.6131.38.201923-09-2019 17:3623-09-2019 17:36Urząd Miasta Czarnków*******
1339/2019Postanowienie stwierdzające przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar natura 2000 i ustalające zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 – stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (m.in. budowa stacji transformatorowej, murków oporowych, zjazdu), położonych na działkach nr 4152/3, 4152/2 obręb 401 w Kościelisku”OP-II.43.104.2016.PWa23-09-2019 17:1423-09-2019 17:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1338/2019Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 – stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (m.in. budowa stacji transformatorowej, murków oporowych, zjazdu), położonych na działkach nr 4152/3, 4152/2 obręb 401 w Kościelisku”OP-II.43.104.2016.PWa23-09-2019 17:1423-09-2019 17:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1337/2019Raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 – stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (m.in. budowa stacji transformatorowej, murków oporowych, zjazdu), położonych na działkach nr 4152/3, 4152/2 obręb 401 w Kościelisku”OP-II.43.104.2016.PWa23-09-2019 17:1423-09-2019 17:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
423/2019Dokument zawierający informacje o projekcie dokumentu opracowywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytoriumDOOŚ-TSOOŚ.442.2.9.2019.MT23-09-2019 16:3823-09-2019 16:38Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaFederalna Agencja Sieci (Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen) w Niemczech
67/2019Uchwała o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów Nr IV/28/2019 z dnia 5 lutego 2019UGG.I.6720.1.201923-09-2019 16:3423-09-2019 16:34Urząd Miejski w ChrzanowieBurmistrz Miasta Chrzanowa
47/2019Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa budynku magazynowego należącego do AMTRA Sp. z o. o. na terenie działek nr 1438 i 1439 obręb 0009 w Sosnowcu”, położonych na terenie przy ul. Schönów 3 w Sosnowcu.WEG-ROŚ.6220.1.19.2019.MC23-09-2019 15:5623-09-2019 15:56Urząd Miejski w SosnowcuAmtra Sp.z o.o.
2064/2019WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI NA USUNIECIE 19 SZT. DRZEW UL. BERGAMITKIROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.23-09-2019 15:5323-09-2019 15:53Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
138/2019Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadówOŚ.6233.4.201923-09-2019 15:4723-09-2019 15:47Starostwo Powiatowe w Zielonej GórzeJoanna Zajdowicz
2062/2019WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE 3 SZT. DRZEW UL.SOBIESKIEGO 62MIEDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYKA" ADMINISTRACJA OSIEDLA "SADYBA"23-09-2019 15:4623-09-2019 15:46Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
z 245926