Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2641984
z 264199
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
42/2021Zgłoszenie danych dotyczących wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne operatora T-Mobile S. A. zlokalizowanej na działce o nr ewid. 763 w obrębie ewidencyjnym Pławno, gmina GidlePŚIII.6221.23.202114-05-2021 08:4314-05-2021 08:43Starostwo Powiatowe w RadomskuT-Mobile Polska S.A.
6/2021Decyzja o zezwoleniu na wycięcie drzewGK.6131.1.43.202114-05-2021 08:4214-05-2021 08:42Urząd Gminy JeżoweWójt Gminy Jeżowe
696/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.356.2021.SP14-05-2021 08:4014-05-2021 08:40Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
697/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOSE-ZI.6131.357.2021.SP14-05-2021 08:4014-05-2021 08:40Urząd Miejski w Bielsku BiałejNIERUCHOMOŚCI PAWEŁ DRĄŻKIEWICZ
698/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.358.2021.SP14-05-2021 08:4014-05-2021 08:40Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
9/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Budowa 2 hal usługowo-magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na. dz. ewid nr 56/2 ,57/4 i 58/1 obręb 0024 jed. ewid 200508-02 znajdujących się pod adresem ul. Bielska 17-210 Narew gmina. Narew powiat hajnowski , województwo podlaskie .GK.6220.5.202114-05-2021 08:3314-05-2021 08:33Urząd Gminy NarewPronar Spółka zo.o.
47/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 1 sztuki drzewa (gat. Modrzew europejski) rosnącego na terenie nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Orlej 2 w ZamościuGK-OS.6131.61.202114-05-2021 08:1314-05-2021 08:13Urząd Miasta ZamośćProkuratura Okręgowa w Zamościu
26/2021Wniosek o wycięcie drzewOŚ.6131.30.202114-05-2021 08:1314-05-2021 08:13Urząd Miasta LeżajskSpółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku
471/2021odstąpienie od konieczności przeprowadzenia SOOŚ dla „Programu ochrony środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 r.”WPN.410.3.6.2021.EC14-05-2021 07:5614-05-2021 07:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Beata Bezubik
472/2021Wniosek WPN.6401.5.2021.DOWPN.6401.5.2021.DO14-05-2021 07:5614-05-2021 07:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w BiałymstokuPrezydent Miasta Białegostoku
z 264199