Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2503379
z 250338
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
52/2020Wniosek o import Ursus arctos.DOP-WSK.4000.15.202024-01-2020 17:2924-01-2020 17:29Ministerstwo Środowiska*******
53/2020Wniosek o import Ursus arctos.DOP-WSK.4000.16.202024-01-2020 17:2924-01-2020 17:29Ministerstwo Środowiska*******
51/2020Wniosek o import Ursus arctos.DOP-WSK.4000.14.202024-01-2020 17:2624-01-2020 17:26Ministerstwo Środowiska*******
75/2020Zgłoszenie prowadzenia działań związanych z budową odwodnienia sięgacza ul. mjr. Henryka Sucharskiego w Bielsku - Białej polegających na zabudowie wylotu brzegowego do potoku SłonnicaWPN.670.3.2020.CP24-01-2020 15:3524-01-2020 15:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
76/2020Zgłoszenie prowadzenia działańzwiązanych z rozbudową ulic Biwakowej i Kopytko w Bielsku - Białej polegających na umocnieniu lewej skarpy Potoku WapienicaWPN.670.4.2020.CP24-01-2020 15:3524-01-2020 15:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
77/2020Zgłoszenie prowadzenia działań związanych z wykonaniem przepustu ramowego w km 0+663 potoku Żarnówka Mała w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie.WPN.670.5.2020.CP24-01-2020 15:3524-01-2020 15:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
78/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew rosnących przy ul. Opolskiej 26 w Tarnowskich GórachWPN.6401.34.2020.MS24-01-2020 15:3524-01-2020 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach
2298/2019Decyzja orzekająca o zmianie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 3 stycznia 2019 r., znak WSI.515.9.2018.KN, ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie zakładu produkcyjnego CSF Poland Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Legionów 244 w Częstochowie, sprostowanej postanowieniem z 14 stycznia 2019 r., znak WSI.515.9.2018.KN.6WSI.515.23.2019.KN24-01-2020 15:3424-01-2020 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2297/2019Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 3 stycznia 2019 r., znak WSI.515.9.2018.KN, ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie zakładu produkcyjnego CSF Poland Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Legionów 244 w Częstochowie, sprostowanej postanowieniem z 14 stycznia 2019 r., znak WSI.515.9.2018.KN.6.WSI.515.23.2019.KN24-01-2020 15:3424-01-2020 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachCSF Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie,ERM Polska Sp. z o.o.
81/2020Ponowna opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.5.1.2020.MaS24-01-2020 15:3324-01-2020 15:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 250338