Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2759643
z 275965
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
595/2022Wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania jerzyka (Apus apus) i nietoperzy (Chiroptera sp.)OP-I.6401.128.2022.AF20-05-2022 17:5420-05-2022 17:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieOlkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa
646/2022Decyzja zezwalająca na zniszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania jerzyka (Apus apus) i nietoperzy (Chiroptera sp.)OP-I.6401.128.2022.AF20-05-2022 17:5420-05-2022 17:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
645/2022Decyzja zezwalająca na posiadanie i przetrzymywanie spreparowanych okazówOP.6401.79.2022.KW20-05-2022 17:5020-05-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
644/2022Wniosek o zezwolenie na posiadanie i przetrzymywanie spreparowanych okazówOP.6401.79.2022.KW20-05-2022 17:5020-05-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie*******
643/2022Decyzja zezwalająca na umyślne chwytanie następujących gatunków zwierząt (...)OP.6401.78.2022.KW20-05-2022 17:4520-05-2022 17:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
642/2022Wniosek o zezwolenie na umyślne chwytanie następujących gatunków zwierząt:OP.6401.78.2022.KW20-05-2022 17:4520-05-2022 17:45Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieNadleśnictwo Krzeszowice
641/2022Decyzja zezwalająca na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych,, odpoczynku, migracji lub żerowaniaOP.6401.77.2022.KW20-05-2022 17:3720-05-2022 17:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
640/2022Wniosek o zezwolenie na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowaniaOP.6401.77.2022.KW20-05-2022 17:3720-05-2022 17:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSpółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”
639/2022Decyzja zezwalająca na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania jerzyka (Apus apus)OP.6401.66.2022.KW20-05-2022 17:3120-05-2022 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
638/2022Wniosek o zezwolenie na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania jerzyka (Apus apus)OP.6401.66.2022.KW20-05-2022 17:3120-05-2022 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieSpółdzielnia Mieszkaniowa Budostal
z 275965