Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2959260
z 295926
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
4/2024Decyzja w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychOŚ.6233.2.202422-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Gminy w PrzeciszowieWójt Gminy Przeciszów
32/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2397/3 i 2396 w miejscowości BrodnicaŚR.6220.6.202122-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Miejski w BrodnicyBiegańscy Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. k.
33/2021Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2397/3 i 2396 w miejscowości BrodnicaŚR.6220.6.202122-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Miejski w BrodnicyBurmistrz Brodnicy
86/2022Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2397/3 i 2396 w miejscowości BrodnicaŚR.6220.6.202122-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Miejski w BrodnicyBurmistrz Brodnicy
125/2023Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2396/1, 2396/2, 2397/12 oraz 2397/13 w miejscowości BrodnicaŚR.6220.6.202122-02-2024 12:1222-02-2024 12:12Urząd Miejski w BrodnicyEKOPolska
87/2023Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa z gat. klon pospolity rosnący na dz. nr 68 AM-1 obręb KorzeńskoROŚ.6131.40.1.202322-02-2024 12:1122-02-2024 12:11Urząd Miejski w ŻmigrodzieRzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
3/2024Wniosek o pozwolenie na budowę pn.: „Budowa zakładu przeróbczego w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa Chotowa”KRO.5200.1.2024.GW22-02-2024 12:0822-02-2024 12:08Okręgowy Urząd Górniczy w KrośniePrzedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.
28/2024wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówZN-III.5146.76.202422-02-2024 12:0722-02-2024 12:07Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KrakowieUniwersytet Jagieloński Collegium Medicum
121/2024Postanowienia w sprawie zażalenia na postanowienie RDOŚ w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000DOA-WPPOH.43.48.2021.MW.122-02-2024 12:0722-02-2024 12:07Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
3/2024Wniosek w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychOŚ.6233.2.202422-02-2024 12:0722-02-2024 12:07Urząd Gminy w PrzeciszowiePrzedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EKO-KOMBID Beata Obstarczyk
z 295926