Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1540
z 154
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0074Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę 2 drzew rosnących na działce o nr geodezyjnym 2745/42 przy Al. Sportowców w Siemianowicach śląskich będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.Oś.OS-7635/96/0908-07-2009 13:2808-07-2009 11:30Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/B/0007Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.Oś.Oś-7644/1/0918-02-2009 14:1218-02-2009 13:13Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/B/0001Wydanie decyzji na nieodpłatne usunięcie Klonu (Acer) o obwodzie 172 cm na terenie Parku Miejskiego w Siemianowicach śląskich wpisanego do rejestru zabytków.06-02-2009 13:2306-02-2009 13:06Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie Jesionu o obw. pnia 265 cm rosnącego na działce o nr geodezyjnym nr 1839/190Oś.Oś-7635/16/0927-03-2009 13:2027-03-2009 12:23Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0025Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew rosnących na pasie technologicznym sieci ciepłowniczej magistrali południe, na terenie nieruchomości będącej własnością Miasta Katowice położonej przy ul. Ceglanej w Katowicach.Oś.Oś-7635/12/0911-03-2009 13:2311-03-2009 12:24Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/E/0001Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.04-03-2009 12:2404-03-2009 11:25Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0006Dot. wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówOś.Oś-7660/3/0903-02-2009 10:5303-02-2009 09:54Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/H/0001Wniosek o przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji energetycznego spalania oraz instalacji technologicznej dla KZWM OGNIOCHRON S.A. - Zakład nr 2 w Siemianowicach śląskich przy ul. żeromskiego 21.Oś.Oś-7642/4/0911-02-2009 13:3811-02-2009 12:39Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/A/0016Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w związku z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja stawu Remiza w Siemianowicach śląskichOś.Oś-7635/13/0911-02-2009 13:5711-02-2009 13:03Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
2009/B/0004Decyzja zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku Kasztanowiec biały o obw. pnia 254 cm rosnącego na działce o nr geodezyjnym 3131/226 przy ul. Kościelnej w Siemianowicach śląskich.Oś.Oś-7635/8/0912-02-2009 10:0512-02-2009 09:08Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
z 154