Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2909552
z 290956
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1475/2023Przyjęcie zgłoszenia modyfikacji instalacji.UD-IX-WOŚ.6222.55.2023.KBI22-09-2023 16:0322-09-2023 16:03Urząd Miasta Stołecznego WarszawyP4 Sp. z o.o.
1476/2023Przyjęcie zgłoszenia modyfikacji instalacji.UD-IX-WOŚ.6222.56.2023.KBI22-09-2023 16:0322-09-2023 16:03Urząd Miasta Stołecznego WarszawyP4 Sp. z o.o.
1477/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów22-09-2023 16:0322-09-2023 16:03Urząd Miasta Stołecznego WarszawySpółdzielnia Mieszkaniowa "Miła"
1894/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie, niszczenie siedlisk lub ostoi, gniazd, przemieszczanie chronionych gatunków ryb: brzanka, śliz pospolity, głowacz pręgopłetwy, w związku z remontem zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leśnianka: w km 0+100 - nr 1, w km 0+500 - nr 2; w km 0+800 - nr 3 w ŻywcuWPN.6401.637.2023.PW22-09-2023 15:3722-09-2023 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu
1895/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na chów, transport, przetrzymywanie lub posiadanie, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiana lub darowizna ptaków drapieżnych (płomykówka, hybryd białozora i raroga, jastrząb, myszołów, pójdźka, puchacz, puszczyk mszarny, orzeł przedni, kania ruda)WPN.6401.638.2023.MS122-09-2023 15:3722-09-2023 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1896/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego w pasie zieleni pomiędzy wałem rzeki Kłodnicy a ul. Portową, na dz. nr 364, obręb 0053 w GliwicachWPN.6401.649.2023.MS122-09-2023 15:3722-09-2023 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGliwice - miasto na prawach powiatu,*******
1897/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzew, rosnących na działkach nr 3661, 4313, 4314, rejon ul.Góra Hugona i Tunkla w ŚwiętochłowicachWPN.6401.651.2023.MS122-09-2023 15:3722-09-2023 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1783/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie oraz płoszenie i niepokojenie chronionych gatunków ryb (minóg rzeczny, minóg strumieniowy, minóg ukraiński, koza pospolita, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, piekielnica, różanka, strzebla błotna, brzanka, śliz, piskorz, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy), celem kontroli ichtiofauny rzeki Łana przepływającej pod autostradą A1, na potrzeby realiz. zadania pn. "Monitoring przejść faunistycznych , wygrodzeń, padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi oraz analiza stanu roślinności osłonowej, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w ciągu autostrady A-1 Woźniki - Pyrzowice od km 459+200 do km 474+350,14 - wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji"WPN.6401.563.2023.DT22-09-2023 15:3722-09-2023 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachEurofins SEPO Sp. z o.o.
1898/2023Decyzja zezwalająca firmie Eurofins SEPO Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, na umyślne chwytanie w odniesieniu do następujących gatunków: strzebla błotna, śliz zwyczajny, koza pospolita, piskorz, piekielnica, brzanka Barbus peloponnesius (B. carpthicus, B. meridionalis), różanka Rhodeus amarus, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, 1głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy), minóg ukraiński, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, celem przeprowadzenia kontroli ichtiofauny rzeki Łana przepływającej pod autostradą A1 w ramach realizowanego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowicach zadania pn. „Monitoring przejść faunistycznych, wygrodzeń, kolizji z ekranami akustycznymi oraz analiza stanu roślinności osłonowej, gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych w ciągu autostrady A-1 Woźniki – Pyrzowice od km 459+200 do km 474+350,14 – wraz z opracowaniem właściwej dokumentacji”WPN.6401.563.2023.MS1.122-09-2023 15:3722-09-2023 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1899/2023Opinia do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-ZdrójWOOŚ.410.423.2023.PB22-09-2023 15:3722-09-2023 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 290956