Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2416
z 242
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0051wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-wiaty stalowej z wewnętrzna instalacją elektryczną jako zadaszenie nad pilarką taśmową typ Cz-1/ZMAB.J.7351-8/1017-03-2010 08:1417-03-2010 07:18Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0035wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-sieć kanalizacji sanitarnej w tym 2 szt. przepompowni ścieków wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie miejscowości Sójkowa gmina Jeżowe, Maziarnia gmina BojanówAB.Ż.7351-48/0815-03-2010 15:2416-03-2010 07:46Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0049wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, przepompowniami ścieków w msc. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Dąbrówka gmina UlanówAB.U.7351-21/0717-03-2010 07:5417-03-2010 07:03Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0032wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi z przepompowniami ścieków bez zasilania energetycznego obr. Cholewiana Góra Jeżowe, Nowy Nart gmina Jeżowe, Kamień gmina Kamień.AB.Ż.7351-5/0812-03-2010 15:2115-03-2010 07:46Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0038wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-sieci kanalizacji sanitarnej w tym 6 szt. przepompowni ścieków wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie miejscowości Zalesie, Jata gmina Jeżowe, Maziarnia gmina BojanówAB.Ż.7351-47/0816-03-2010 09:1716-03-2010 08:26Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0034wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 szt. przepompowni ścieków wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie miejscowości Jeżowe i JataAB.Ż.7351-46/0815-03-2010 13:4815-03-2010 12:49Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0039wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-sieci kanalizacji sanitarnej w tym 2 szt. przepompowni ścieków wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie miejscowości Sójkowa gmina Jeżowe, Maziarnia gmina BojanówAB.Ż.7351-48/0816-03-2010 09:2516-03-2010 08:28Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0041wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-rozbudowę wytwórni mas bitumicznych do 160 t/h na dz. nr ewid: 3643/2, 3673, 3672/7, 3672/6, 3674/1,3674/2,3675, 3678/1, 3678/2,3678/3 obr.Rudnik n/Sanem.AB.R.7351-3/0716-03-2010 10:1016-03-2010 09:13Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0043wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami na dz. nr ewid:3898,5112,5115,5117, 5120,5123,5126,5129,5132,5135,5137,5139,5141,5146/2,5158,5159,5161/1,5177,5179,5708/9, 5171/3,5118,5121,5143 obr. Rudnik n/Sanem,AB.R.7351-20/0716-03-2010 10:3216-03-2010 09:36Starostwo Powiatowe w Nisku
2010/A/0044wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko-rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Nisko -Grądy - RacławiceAB.N.7351-62/0716-03-2010 11:2916-03-2010 10:30Starostwo Powiatowe w Nisku
z 242