Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2677977
z 267798
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
214/2021umorzenie należności z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Wadowickiego z dnia 18.08.2016r., znak: WSR.613.102.2016 zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działek nr 2966 i 4051 w m. WadowiceWSR.613.102.201617-09-2021 12:5417-09-2021 12:54Starostwo Powiatowe w WadowicachStarosta Wadowicki
70/2021Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. klon, 2 drzew gat. wierzba i 1 drzewa gat. modrzew usytuowanych na działce nr 114/2 w obrębie Morąg nr 2GR.6131.2.168.202117-09-2021 12:5017-09-2021 12:50Urząd Miejski w Morągu*******
71/2021Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. brzoza usytuowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1186 N Wilamowo-Słonecznik-Prosno na działce nr 198 w obrębie RuśGR.6131.2.179.202117-09-2021 12:5017-09-2021 12:50Urząd Miejski w MorąguZarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 131068N17-09-2021 12:4717-09-2021 12:47Urząd Gminy w BudrachWójt Gminy Budry
404/2021Decyzja zezwalająca na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochrona ścisłą lub częściową - rybyWPN.6401.113.2021.AP17-09-2021 12:4717-09-2021 12:47Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
54/2021Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.ZM.6131.53.2021.MG17-09-2021 12:3917-09-2021 12:39Urząd Gminy PrzechlewoWspólnota Mieszkaniowa Pastelowa 3 i 3A
10/2021Pozwolenie na budowęAB.6740.310.202117-09-2021 12:3517-09-2021 12:35Starostwo Powiatowe w Sępólnie KrajeńskimeSolis Sp. z o. o.
20/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 7D Jacek PronobisOŚ.6233.7.202117-09-2021 12:3417-09-2021 12:34Starostwo Powiatowe w PabianicachPROEKO Jacek Pronobis
214/2021ZgłoszenieWOS.6323.116.2021.PŁG17-09-2021 12:3317-09-2021 12:33Starostwo Powiatowe w GoleniowieGmina Goleniów
1022/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 57/92 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża "Bóbrka - Równe"BKGo/MN/ /95/78017-09-2021 12:3217-09-2021 12:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 267798