Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2909564
z 290957
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
36/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 5+573 w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica”.WGP.6220.18.2023.KO25-09-2023 08:1925-09-2023 08:19Urząd Gminy DębicaZarząd Powiatu Dębickiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
37/2023Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1298R Nagawczyna-Stasiówka w km 1+448 – 5+573 w miejscowości Nagawczyna, Stobierna, Stasiówka i Dębica”.WGP.6220.18.2023.KO25-09-2023 08:1925-09-2023 08:19Urząd Gminy DębicaARCHIKOM Biuro Projektowe Bogusław Czarnik
45/2023Decyzja dotycząca usunięcia drzew lub krzewówOŚ.6131.24.202325-09-2023 08:1221-09-2023 12:41Urząd Gminy OsielskoWojciech Sypniewski - Wójt Gminy Osielsko
55/2023Decyzja dotycząca usunięcia drzew lub krzewówOŚ.6131.87.202325-09-2023 08:1122-09-2023 07:45Urząd Gminy OsielskoWojciech Sypniewski - Wójt Gminy Osielsko
41/2023Decyzja dotycząca usunięcie drzew lub krzewówOŚ.6131.11.202325-09-2023 08:1125-09-2023 08:09Urząd Gminy OsielskoWojciech Sypniewski - Wójt Gminy Osielsko
1224/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie”nie dotyczy25-09-2023 08:0425-09-2023 08:04Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
1225/2023Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie”nie dotyczy25-09-2023 08:0425-09-2023 08:04Urząd Miasta KrakowaWydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
39/2023Decyzja dotycząca usunięcie drzew lub krzewówOŚ.6131.9.202325-09-2023 08:0025-09-2023 08:00Urząd Gminy OsielskoWojciech Sypniewski - Wójt Gminy Osielsko
76/2023Decyzja dotycząca usunięcia drzew lub krzewówOŚ.6131.167.202325-09-2023 07:5025-09-2023 07:50Urząd Gminy OsielskoWojciech Sypniewski - Wójt Gminy Osielsko
74/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości drzew lub krzewówOŚ.6131.167.202325-09-2023 07:4925-09-2023 07:49Urząd Gminy OsielskoCzesława Harasim
z 290957