Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 59
z 6
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▼Data publikacji
Akcja
3/2023Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RypinII.6720.1.202114-05-2024 10:2825-01-2023 14:07Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
18/2022Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowiskoNNZ.9022.1.7.202214-05-2024 10:2825-08-2022 14:46Urząd Miasta RypinPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie
7/2024OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DLA MIASTA RYPIN W REJONIE UL. WARSZAWSKIEJ – DZ. NR 1224/25, 1219/7, 1219/14 i 1224/24II.6721.2.202314-05-2024 10:2714-05-2024 10:27Urząd Miasta Rypin*******
19/2023Uchwała nr LXVIII/417/2023 Rady Miasta Rypin z dnia 06 września 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. MalanowskiegoII.6721.2.202114-05-2024 09:0308-09-2023 11:19Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
9/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. MalanowskiegoII.6721.2.202114-05-2024 09:0204-04-2023 10:14Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
5/2023PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE POMIĘDZY UL. DŁUTKA, UL. 3 MAJA, UL. MŁAWSKĄ I UL. MALANOWSKIEGOII.6721.2.202114-05-2024 09:0230-03-2023 08:54Urząd Miasta RypinInstytut Rozwoju Miast i Regionów
6/2024PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU MIASTA RYPIN W REJONIE UL. KOSZAROWEJ /DZ. NR 2224/11, 2233 I 2224/2/II.6721.1.202310-05-2024 11:2510-05-2024 11:21Urząd Miasta Rypin*******,*******
8/2023Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Dłutka, ul. 3 Maja, ul. Mławską i ul. MalanowskiegoII.6721.2.202110-05-2024 11:1230-03-2023 09:06Urząd Miasta RypinInstytut Rozwoju Miast i Regionów
4/2024MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL.STRAŻACKIEJII.6721.1.202210-05-2024 11:1125-04-2024 14:56Urząd Miasta RypinBurmistrz Miasta Rypin
22/2023STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA RYPIN W REJONIE UL.STRAŻACKIEJII.6721.1.202210-05-2024 11:1002-11-2023 12:50Urząd Miasta RypinVIVERE Łukasz Nitecki
z 6