Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3127
z 313
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/B/0001pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza30-07-2007 13:3430-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0001dot.pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody cieku naturalnego"potok Nowosiółka" w km 0 + 430 PR1 (działka nr ewid. 2068/3) kanalizacji sanitarnej pomiędzy działkami nr ewid. 2157/4 i nr ewid. 2109/3 w miejscowości Przeworsk, ul. ŻytniaGB.6224-1/0706-07-2007 13:0930-07-2007 12:20Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2008/B/0110uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Świętoniowa, polegającego na budowie studni zastępczych S5A, S6A, S7A oraz odcinka sieci wodociągowej na terenie działek ozn. nr 807/5, 807/4, 812, 824, 825, 826, 827, 828, 829/1, 829/2, 830/2, 823, 767, 1006/2, 1005 obr Świętoniowa, gm. Przeworsk realizowanego przez Gminę Przeworsk.OŚ.7633-182/0829-10-2008 11:3829-10-2008 11:17Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/B/0003zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w miejscowości Pantalowice nr 261A (działka nr ewid.1778/1), gmina Kańczuga30-07-2007 13:5130-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0002wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów30-07-2007 12:4730-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0029wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie prowadzenia przez wody potoku Łopuszanka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łopuszka Wielka i RączynaOŚ.6224-3/0731-08-2007 11:2431-08-2007 10:04Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/G/0007informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, które powstają w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków w Przeworsku29-08-2007 09:5529-08-2007 12:22Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0009wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadówOŚ.7644-31/0729-08-2007 10:1929-08-2007 12:22Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/G/0008informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, które będą powstawały w wyniku eksploatacji stacji paliw w Przeworsku przy ul. Głębokiej nr 1529-08-2007 10:4329-08-2007 12:22Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0024wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ewid. 26/7 wł. Geyer & Hosaja Sp. z. o.o. w Partyni Zakład Gumowy w Przeworsku poprzez istniejący wylot do rzeki Mleczka w km 3 + 910 w m. PrzeworskOŚ.6223-9/0730-08-2007 09:5830-08-2007 10:21Starostwo Powiatowe w Przeworsku
z 313