Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2981
z 299
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0008-uchylenie decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 05.09.2003 r., znak: GB.764-61/03, z dnia 24.04.2006 r., znak: GB.7644-30/06 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów; -udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów;OŚ.7644-1/0929-05-2009 10:1229-05-2009 10:18Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2010/B/00041.Uchylenie decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 03.08.2004 r., znak: GB.7644-43/04, zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w całości. 2.Zatwierdzenie "Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie gminy Adamówka"OŚ.7644-57/0915-01-2010 13:1115-01-2010 12:13Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2010/B/00021.Uchylenie decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 19.11.2002 r., znak: GG.7644-82/02, zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w całości. 2.Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.OŚ.7644-54/0915-01-2010 12:4715-01-2010 12:14Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2010/B/00761.Uchylenie, za zgodą stron decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 11.01.2007 r., znak: GB.7644-90/06 i z dnia 31.10.2008 r., znak: OŚ.7644-57/08 - w całości. 2.Udzielenie zezwolenia na prowadzenie odzysku - recyklingu odpadów. 3.Udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbierania i transportu odpadów.OŚ.7644-17/1021-09-2010 12:4721-09-2010 11:38Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2009/B/00471.Uchylenie, za zgodą stron, decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 20.02.2007 r., znak: GB.7644-4/07, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - w całości. 2.Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej w zakładzie w Zarzeczu nr 169.OŚ.7644-25/0911-09-2009 11:4611-09-2009 10:22Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2010/B/00721.Uchylenie, za zgodą stron, decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 29.06.2006 r., znak: GB.7644-41/06 - pozwolenie na wytwarzanie odpadów - w całości. 2.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.OŚ.7644-12/1021-09-2010 11:5221-09-2010 11:39Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2010/B/00711.Uchylenie, za zgodą stron, decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 30.10.2006 r., znak: GB.7644-58/06 - w całości. 2.Udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów. 3.Udzielenie zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów.OŚ.7644-8/1021-09-2010 11:3921-09-2010 11:38Starostwo Powiatowe w Przeworsku
168/2011Aneks nr 1 do informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami OŚ.6232.52.201117-10-2011 10:5517-10-2011 11:51Starostwo Powiatowe w PrzeworskuPOLSKI ASFALT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
273/2011DecyzjaOŚ.6341.11.201105-03-2012 13:5905-03-2012 13:59Starostwo Powiatowe w PrzeworskuStarosta Przeworski
276/2011DecyzjaOŚ.6341.12.201106-03-2012 08:2406-03-2012 08:24Starostwo Powiatowe w PrzeworskuStarosta Przeworski
z 299