Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3127
z 313
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0001dot.pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody cieku naturalnego"potok Nowosiółka" w km 0 + 430 PR1 (działka nr ewid. 2068/3) kanalizacji sanitarnej pomiędzy działkami nr ewid. 2157/4 i nr ewid. 2109/3 w miejscowości Przeworsk, ul. ŻytniaGB.6224-1/0706-07-2007 13:0930-07-2007 12:20Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0002wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów30-07-2007 12:4730-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0003wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza30-07-2007 13:0230-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/B/0002pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza30-07-2007 13:0630-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/B/0001pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza30-07-2007 13:3430-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0004wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w miejscowości Pantalowice nr 261A (działka nr ewid.1778/1), gmina Kańczuga30-07-2007 13:4730-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/B/0003zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w miejscowości Pantalowice nr 261A (działka nr ewid.1778/1), gmina Kańczuga30-07-2007 13:5130-07-2007 12:07Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/A/0005wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówGB.7644-11/0728-08-2007 12:3728-08-2007 12:17Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/B/0004zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówGB.7644-11/0728-08-2007 12:3828-08-2007 12:17Starostwo Powiatowe w Przeworsku
2007/G/0001informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami28-08-2007 12:4928-08-2007 12:17Starostwo Powiatowe w Przeworsku
z 313