Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 9
z 1
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
1/2024Decyzja o zmianie decyzjiOŚ.6220.10.2023.LK05-03-2024 10:3005-03-2024 10:30Urząd Gminy TurawaUrząd Gminy Turawa
3/2024Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.3.2024.LK05-03-2024 12:5005-03-2024 12:50Urząd Gminy TurawaWójt Gminy Turawa
2/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.3.2024.LK05-03-2024 12:5005-03-2024 12:50Urząd Gminy Turawa*******
5/2024Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.11.2023.LK25-03-2024 12:4825-03-2024 12:48Urząd Gminy TurawaWójt Gminy Turawa
4/2024Decyzja o umorzeniu postępowaniaOŚ.6220.9.2023.LK25-03-2024 12:4825-03-2024 12:48Urząd Gminy TurawaWójt Gminy Turawa
6/2024Wpis do rejestru działalności regulowanejOŚ.7332.2.2024.DP28-03-2024 09:5028-03-2024 09:50Urząd Gminy TurawaUrząd Gminy Turawa
8/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy TurawaOŚ.6324.8.2024.DP14-05-2024 10:3214-05-2024 10:32Urząd Gminy TurawaUrząd Gminy Turawa
7/2024ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TURAWA ZA ROK 202314-05-2024 10:3514-05-2024 10:35Urząd Gminy TurawaUrząd Gminy Turawa
9/2024Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turawa za lata 2022-2023OŚ.604.3.2024.DP14-05-2024 10:3714-05-2024 10:37Urząd Gminy TurawaWójt Gminy Turawa
z 1