Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2908754
z 290876
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1304/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w obrębie Osina, gmina KlukiWPN.670.176.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1305/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego, w obrębie Mała Wieś, gm. KonopnicaWPN.670.177.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1306/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, w obrębie Zbyszek, gmina SzczercówWPN.670.180.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1307/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w obrębie Rudzisko, gmina SzczercówWPN.670.181.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1308/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w obrębie Zbyszek, gmina SzczercówWPN.670.182.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
138/2023zgłoszenie instalacji, emitującej pola elektromagnetyczne, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowiskoWOŚ.6221.20.2023.AG21-09-2023 14:1521-09-2023 14:15Starostwo Powiatowe w Myśliborzu*******
1421/2023opinia do projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.11.12.2023.AZ21-09-2023 14:1421-09-2023 14:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1422/2023Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej 1733K-1 Gorzeń Górny-Koziniec- Świnna Poręba, w miejscowości Koziniec, w km 0+000 do 0+841”OP.670.304.2023.GZ21-09-2023 14:1421-09-2023 14:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Mucharz
1423/2023Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Remont mostu do osiedla Ligasy na potoku Ochotnica w miejscowości Ochotnica Dolna”OP.670.305.2023.GZ21-09-2023 14:1421-09-2023 14:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Ochotnica Dolna
66/2023DecyzjaROŚ. 613.21.2023-421-09-2023 14:1321-09-2023 14:13Starostwo Powiatowe w ŁukowieStarostwo Powiatowe w Łukowie Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
z 290876