Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 131
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
7/2021Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 4 i 5 z garażami podziemnymi i urządzeniami budowlanymi, przy ul. Franciszkańskiej - działka nr 816/3, obręb 0011 w Koszalinie.24-06-2021 07:5424-06-2021 07:54Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
10/2023Budowa hali magazynowej z częścią administracyjno-socjalną i salonem ekspozycyjnym BHP, budynku pompowni przeciwpożarowej, zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika retencyjnego wody deszczowej, wraz z niezbędną infrastrukturą – dz. nr 9/59, obr. 0006 w Koszalinie.A-I-6.6740.50.2023.AB05-05-2023 10:0705-05-2023 10:07Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
5/2021Budowa stacji paliw i myjni automatycznej samochodowej wraz z urządzeniami budowlanymi – działka nr 9/234, obręb 0012 w Koszalinie.A-I-6.6740.493.2020.AB01-06-2021 08:3501-06-2021 08:35Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
8/2021Budowa stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym LNG/LCNG o wydajności minimalnej 300 Nm3/h, wraz z pylonem reklamowym, na działkach nr 37/1 i 2/1 w obrębie 0016 w Koszalinie.05-07-2021 10:3305-07-2021 10:33Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
6/2021Budowę zespołu budynków handlowo-usługowych (budynek C i budynek D) wraz z urządzeniami budowlanymi – działka nr 9/235, obręb 0012 w Koszalinie.A-I-6.6740.474.2020.AB01-06-2021 08:3201-06-2021 08:32Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
15/2022Decyzja - pozwolenie na budowę centrum handlowo-usługowego na działkach nr 799/16, 799/15, 799/14, 799/12, 543/2, 545, 543/3 w obrębie 0053 w Koszalinie.A-I-8.6740.268.2021.AT19-12-2022 13:5019-12-2022 13:50Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
11/2022Decyzja o zmianie pozwolenia na budowęA-I-.5.6740.189.2022.KŻ27-09-2022 13:2427-09-2022 13:24Urząd Miejski w KoszalinieUrząd Miejski
26/2017Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w w rejonie ulic Rolnej i Gdańskiej w KoszalinieA.6722..2015.AJ21-11-2017 09:2621-11-2017 09:26Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
9/2023OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoA-II-1.6721.3.2023.AJ17-04-2023 13:3417-04-2023 13:34Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
2/2022OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla im. Melchiora Wańkowicza” w Koszalinie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoA-II-1.6722.2.2020.Aj07-03-2022 13:0707-03-2022 13:07Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
z 14