Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 131
z 14
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
26/2017Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w w rejonie ulic Rolnej i Gdańskiej w KoszalinieA.6722..2015.AJ21-11-2017 09:2621-11-2017 09:26Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
19/2017Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Władysława IV- Śniadeckich" w KoszalinieA.6722.1.2017.AJ21-11-2017 09:2621-11-2017 09:26Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
18/2017Wniosek o pozwolenie na budowęA-I-3.6740.411.2017.AŁ24-11-2017 08:2224-11-2017 08:22Urząd Miejski w Koszalinie*******
27/2017Pozwolenie na budowęA-I-3.6740.411.2017.AŁ18-12-2017 10:2518-12-2017 10:25Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
28/2017decyzja - zmiana pozwolenia na budowęA-I-3.6740.255.2017.AŁ18-12-2017 10:2718-12-2017 10:27Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
29/2017decyzja - zmiana pozwolenia na budowęA-I-3.6740.256.2017.AŁ18-12-2017 10:2718-12-2017 10:27Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
22/2018Zezwolenie na realizację inwestycji drogowejA-I-8.6740.31.2018.AT01-03-2018 09:1501-03-2018 09:15Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
25/2018prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności InwestycyjnejA-6722.2.2017.AJ06-07-2018 13:0706-07-2018 13:07Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
24/2018Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności inwestycyjnej, przyjętego uchwała Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 89, poz. 1887; z 2010 r. Nr 61, poz. 1180; z 2011 r. Nr 60, poz. 1078, z 2014 r. poz. 2013, z 2015 r. poz. 5753)A-6722.2.2017.AJ06-07-2018 13:1006-07-2018 13:10Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
28/2018prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Władysława IV - Śniadeckich - Bukowa" w KoszalinieA.6722.1.2018.AJ31-10-2018 09:0031-10-2018 09:00Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
z 14