Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2988993
z 298900
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/E/0001Raport O Oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej w ciągu drogi krajowej Nr 74 od km 84+937,5 do km 89+011,9707-01-2009 11:1008-01-2009 14:10Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
2/2011Raport oddziaływania inwestycji :„Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka – odcinek I” obejmujący obiekt budowlany pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku km 0+000,00 – 4+164,00 (18+011,00 – 22+175,00) wraz z budową dróg dojazdowych DD8, DD9, budową i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej oraz rozbiórką obiektów budowlanych” – w sposób uwzględniający rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia,nie dotyczy18-02-2011 11:2618-02-2011 10:27Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w KielcachGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
2010/E/0005Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa - Włoszczow - Kielce na odcinku od km 45+886 do km 116+300"19-11-2010 12:2619-11-2010 13:05Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
2010/B/0004Decyzja Nr 4/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej wraz z przebudową istniejacj sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii.IG.III.7047-26/0906-08-2010 14:4306-08-2010 12:49Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
2010/B/0002Decyzja Nr 3/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 762 na odcinku od granic miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej"), na terenie miasta Kielce.IG.III.7047-20/0914-07-2010 10:4014-07-2010 08:47Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
2010/A/0007Rozbudowa drogi krajowej Nr S74 na odcinku od ul. Warszawskiej do granic gminy Masłów na terenie miasta KielceIG.II.7111.D-66/1019-07-2010 13:4219-07-2010 11:44Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
2010/A/0004Wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy północnej Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78", na terenie miasta i gminy Jędrzejów.IG.III.7047-1/1002-09-2010 10:0002-09-2010 09:47Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
2010/A/0003Rozbudowa drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielc (Kielce DK 73 węzeł Wiśniówka)-Chęciny (węzeł Chęciny)”IG.II.7111.D-225/0922-02-2010 10:4922-02-2010 09:56Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
2010/A/0002Wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42" na terenie miasta Skarżysko Kamienna i Starchowice oraz gminy Skarżysko Kościelne i Wąchock.IG.III.7047-18/1021-06-2011 08:2921-06-2011 07:21Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
2009/E/0003Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granic miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej).08-04-2010 09:1308-04-2010 07:20Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
z 298900