Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2988993
z 298900
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2006wniosek o pozwpolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków opadowych do rzeki Rudawy opis w języku nietechnicznymGO-10.AO.62101-200/0612-12-2006 10:1912-12-2006 11:55Urząd Miasta KrakowaKrakowski Zarząd Komunalny
1/2007Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 100 mm w ul. Jagny w dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Poświadczona kopia mapy ewidencyjnej Informacja o planowanym przedsięwzięciu Kopia poświadczona KRS Kopia wypisu z ewidencji gruntówWOS.XVI.LD.7624/9/0731-01-2007 14:4701-02-2007 08:27Urząd Miasta Stołecznego WarszawyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
1/2007postanowienie w sprwie dot. sporządzania raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajęcego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na ulicy W. Broniewskiego w m. Nowa Dęba09-11-2007 09:4009-11-2007 08:51Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
1/2007Pozwolenie zintegrowane dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Karłowcu k/ Mirska08-10-2007 14:2908-10-2007 12:44Dolnośląski Urząd Wojewódzki
1/2007Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków deszczowych oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej b/n w km 0+800 dla remontu drogi krajowej nr 1 odcinek Nowe - Warlubie od km 94+000 do 97+400. - operat wodnoprawny 3 egz.; - upoważnienie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; - zgoda administratora rowu na prowadzenie ścieków deszczowych.OŚ-6223/4/200729-08-2007 10:2517-06-2008 11:16Starostwo Powiatowe w ŚwieciuBiuro Inżynieryjno Techniczne "KARO"
1/2007decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci cieplnej wodnej w systemie rur preizolowanych 2 x DN 500/630 mm od punktu PM-20c przy ul.Trakcyjnej do komory KN 22 przy ul.Budowlanych wraz z przyłączami 2 xDN 40/110-32/110 mm do budynków: "Ruch" - ul.Warszawska 28, stacja paliw "Orlen" - ul.Warszawska 32 w Bielsku-Białej13-08-2007 08:4313-08-2007 06:46Urząd Miejski w Bielsku Białej
1/2007wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniach na środowisko może być wymagane - instalacja zbiornikowa na gaz płynny propan o pojemności 2700 m3 - zbiornik podziemny - z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 424/5 w Wetlinie - mapa topograficzna - wypis z rejestru gruntów, - mapa ewidencyjna - mapa do celów projektowych - plan zagospodarowania terenuGGiB 7624/25/0720-08-2007 11:2931-08-2007 12:58Urząd Gminy Cisna*******
1/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w PrzemyśluKOŚ.II.4-7616/10/0825-03-2008 13:5825-03-2008 13:01Urząd Miejski w PrzemyśluPrezydent Miasta Przemyśla
1/2008Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa, rosnącego na terenie posesji przy ul. Jałowcowej 8 (działka nr 73/17, obręb nr 210) w Ostrowie Wielkopolskim i odmawiająca zgody na usunięcie jednego drzewa, rosnącego w granicy w/w działki z działką sąsiedniąWAP.ROS 7635/79/0824-07-2008 08:5525-07-2008 07:12Gmina Miasto Ostrów WielkopolskiPrezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
1/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 35 szt. drzew na działce nr 151 w Wierzchach ROS-7635-23/0811-12-2008 13:0311-12-2008 12:47Urząd Gminy Gizałki*******
z 298900