Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 31222
z 3123
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/E/0051Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: ,,Rozbudowa stacji bazowej telefoni cyfrowej ERA GSM ,,51208 Kraków Tyniec" na działce nr 179/5, obr 73, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie".23-05-2007 15:0523-05-2007 13:17Urząd Miasta Krakowa
2007/E/0035informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami28-03-2007 11:0028-03-2007 09:04Urząd Miasta Krakowa
2007/E/0030informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami20-03-2007 14:4820-03-2007 13:54Urząd Miasta Krakowa
2007/E/0028Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ,stacja bazowa telefonii komórkowej UMTS,KRA103_D,os. Złota Jesień 1521-03-2007 13:3121-03-2007 12:36Urząd Miasta Krakowa
2007/A/0168wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu w ul. Pustynnej na działce nr 279/18 obr. 33 Podgórze w Krakowie13-03-2007 15:0513-04-2007 11:47Urząd Miasta Krakowa
2007/E/0010informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami21-02-2007 12:4521-02-2007 11:48Urząd Miasta Krakowa
2007/E/0008informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami01-02-2007 10:5401-02-2007 09:57Urząd Miasta Krakowa
2007/E/0182Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;„Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr ,,KRA 0191_O” przy ul. Mitkowskiego 16 na działce 35/8, obr. 11, jedn. ewid. Kraków –Podgórze”.23-07-2007 11:4323-07-2007 10:05Urząd Miasta Krakowa
2007/E/0186Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:„Instalacje radiokomunikacyjne emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowego wynosi 200W i 525W, emitujące pola elektomagnetyczne o częstotliwości 22 GHz i 23GHz, zlokalizowane przy ul. Bitschana 2, działka nr 486, obr. 22, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie".23-07-2007 13:4423-07-2007 12:23Urząd Miasta Krakowa
2007/E/0185Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:„Instalacja radiokomunikacyjna emitująca pole elektromagnetyczne, którego równoważna moc promieniowania izotropowego wynosi 200W, emitująca pole elektomagnetyczne o częstotliwości 22 GHz, zlokalizowana przy ul. Sadzawki 5, działka nr 753/2, obr. 4, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie".23-07-2007 13:2523-07-2007 12:23Urząd Miasta Krakowa
z 3123