Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5869
z 587
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa wodociągu grupowego "NIDA 2000" Etap II dla wsi Zysławice, Donatkowice, Plechów, GorzkówBGKI.7624-1/0720-08-2007 14:2820-08-2007 12:29Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2011/A/0136Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w miejscowości Gorzków dz. nr 88/3NROŚ-7635-92/0905-08-2011 12:2305-08-2011 11:52Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2007/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-55142.03 mieszczącej się na kominie w miejscowości Odonów na działce nr ew. 32/6, gm. Kazimierza WielkaRG.7624-5/0704-02-2008 12:3104-02-2008 11:33Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2007/E/0001Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko08-06-2007 10:5308-06-2007 09:02Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2007/A/0003Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Marcinkowice i Lekszyce.RG.7624-3/0721-12-2007 11:5821-12-2007 10:59Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2007/A/0004Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Nagórzanki, Zysławice, Wojsławice, Dalechowice, Krzyszkowice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Łękawa, Wielgus, Sieradzice, Góry Sieradzkie, Boronice, Paśmiechy.RG.7624-4/0723-08-2007 12:4323-08-2007 10:53Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2007/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stałej stacji paliw w miejscowości Skorczów na działce nr ew. 118/3.RG.7624-2/0726-09-2007 10:4726-09-2007 08:48Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2007/B/0009Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia na etapie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Budowa wodociągu grupowego "NIDA 2000" Etap II dla wsi: Zysławice, Donatkowice, Plechów, Gorzków.BGKI.7624-1/0725-07-2007 08:5325-07-2007 06:55Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2007/A/0007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociagowej dla sołectw: Nagórzanki, Zysławice, Wojsławice, Dalechowice, Krzyszkowice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Łękawa, Wielgus, Sieradzice, Góry Sieradzkie, Boronice, Paśmiechy.RG.7624-7/0719-02-2008 11:4119-02-2008 10:42Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
2007/B/0012Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Nagórzanki, Zysławice, Wojsławice, Dalechowice, Krzyszkowice, Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Łękawa, Wielgus, Sieradzice, Góry Sieradzkie, Boronice, Paśmiechy.RG.7624-4/0723-08-2007 08:5423-08-2007 10:40Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
z 587