Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5463
z 547
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości w miejscowości Broniszów dz. nr 455 NROŚ-7635-218/0930-08-2011 09:2630-08-2011 09:59Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej*******
1/2012Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kazimierza Mała, na obszarze gminy Kazimierza WielkaRG.6721-21/201202-04-2012 09:3602-04-2012 09:36Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
1/2013Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Kazimierza Mała.RG.6721.55.201309-04-2013 12:5309-04-2013 12:53Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejZwiązkowe Biuro Planowania Przestrzennego
1/2014Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.RG.6220.1.201424-07-2015 07:4024-07-2015 07:40Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejPolskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku
1/2017Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium.RG.6720.005.201709-03-2018 12:3309-03-2018 12:33Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
1/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.GKOŚ.6131.1.201804-01-2018 09:2504-01-2018 09:25Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej*******
1/2019Postanowienie uzgadniające raport w sprawie budowy ośmiu obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą w miejscowości ZysławiceII.6220.06.201805-11-2019 13:3405-11-2019 13:34Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej
1/2020Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoII.6220.11.201921-01-2020 09:2321-01-2020 09:23Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejŚwiętokkrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
1/2021Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewówGKOŚ.6131.1.202113-05-2022 09:5113-05-2022 09:51Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej*******
1/2023Obwieszczenie/zawiadomienieII.6220.7.202203-01-2023 09:3803-01-2023 09:38Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy WielkiejBurmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
z 547