Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1020
z 102
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
85/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Biogazownia rolnicza o mocy 1063 kW na działkach nr 52, 53/4 i 54/4 na terenie obrębu wiejskiego Rębielcz w gminie Pszczółki". RIG.6220.8.2011.MSZ20-06-2011 14:1420-06-2011 12:16Urząd Gminy w Pszczółkach"YUMA-COM" Sp. z o. o.
93/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa mobilnej wytwórni mas asfaltowych z zapleczem, w którego skład wchodzą budynki kontenerowe: biurowo socjalnym wraz z laboratorium, stróżówką, wagą samochodową, parkingiem, zasiekami na składowanie kruszywa i terenem składowania kruszywa". RIG.6220.9.2011.MSZ12-07-2011 09:1712-07-2011 10:25Urząd Gminy w PszczółkachCBŻ Pszczółki Sp. z o.o.
86/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową" projektowanego przy ul. Modrzewiowej w Skowarczu na działce oznaczonej nr 266/7. RIG.6220.7.2011.MSZ20-06-2011 14:1020-06-2011 12:16Urząd Gminy w Pszczółkach*******
10/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjnego - hali przemysłowej do produkcji konstrukcji i elementów stalowych do wykonywania podzespołów rurociągów, zbiorników i innych konstrukcji stalowych, z zapleczem socjalno-biurowym na terenie działek 137 i 138 w miejscowosci Pszczółki" RIG.MSz.7624-15/1027-12-2010 11:3627-12-2010 10:38Urząd Gminy w PszczółkachEURO - WEDL Sp.j.
114/2011Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew03-11-2011 13:0103-11-2011 13:02Urząd Gminy w PszczółkachGdański Dom Książki Sp. z o.o.
59/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, kontenerową oczyszczalnią ścieków, drogę dojazdową oraz zasilanie ich w energię elektryczną w miejscowości Żelisławki, gm. Pszczółki" RIG.6220.4.2011.MSZ29-03-2011 10:3629-03-2011 08:37Urząd Gminy w PszczółkachInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelisławkach
35/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowo-hotelowo-gastronomicznego na terenie działki nr 338/4 w miejscowości Pszczółki" RIG.6220.1.2011.MSZ25-02-2011 13:2025-02-2011 12:31Urząd Gminy w PszczółkachKATARINA - MG Marian Dariusz Gidziński
62/2011Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu wlasnej posesji RIG.6131.1.16.2011.MSZ12-04-2011 11:4412-04-2011 09:46Urząd Gminy w PszczółkachLOTOS Paliwa Sp. z o. o.
43/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji gazowej pomiarowo-regulacyjnej o przepustowości Qn=105000 m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Kolnik, gmina Pszczółki, powiat gdański, woj. pomorskie zlokalizowanej na działkach o numerze ewidencyjnym 1/3 i 1/5.” RIG.6220.2.2011.MSZ11-03-2011 10:3211-03-2011 09:34Urząd Gminy w PszczółkachOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Gdańsku
12/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo produkcyjnej z suwnicą pomostową" RIG.MSz.7624-1/1112-01-2011 10:0212-01-2011 09:04Urząd Gminy w PszczółkachOrange Stone Sp. z o. o.
z 102