Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1020
z 102
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2007/I/0002Odwołanie od decyzji nr RIG.AG.7062-D/02/06/07 z dnia 03.01.2007r.26-07-2007 08:1401-08-2007 07:44Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0007Postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Skowarcz.RIG.AP.7624-1/1.4/0724-07-2007 13:0901-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0013Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 200/10,200/11,200/21,201/1 i 201/11 w miejscowości Różyny, gmina PszczółkiRIG.AP.7624-3/3.4/0724-07-2007 14:3201-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Różyny, gmina Pszczółki na dz. nr 200/10,200/11,200/21,201/1 i 201/11RIG.AP.7624-3/0724-07-2007 14:1701-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0016Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy PszczólkiRIG.AP.7062-01/NOBAS/0725-07-2007 10:5001-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0015Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Pszczółki(Urząd Pocztowy)RIG.AP.7062-D/01/0725-07-2007 09:2601-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0016Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 107,223/5-41 w miejscowości Różyny, gmina PszczółkiRIG.AP.7624-4/4.3/0724-07-2007 14:4401-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0015Postanowienie prostujące z urzędu decyzję nr RIG.AP.7624-3/07 z dnia 04.04.2007r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Różyny w zakresie dotyczącym numeracji działek.RIG.AP.7624-3.1/0724-07-2007 14:3101-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu usługowo-produkcyjnego oraz sieci wodociągowej w miejscowości Skowarcz, działki nr 371/1,371/5 (zakład),364/2,366,363(sieć wodociągowa), gmina Pszczółki.RIG.AP.7624-6/0725-07-2007 11:5001-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 107,223/5-41 w miejscowości Różyny, gmina Pszczółki.RIG.AP.7624-4/0724-07-2007 14:4901-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
z 102