Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1020
z 102
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0004Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzewa z terenu posesji własnejRIG.JD.7635-03/200724-07-2007 10:2830-11-2007 08:48Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu własnej posesjiRIG.JD.7635-04/200724-07-2007 11:2630-11-2007 08:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/A/0006Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu posesji własnej24-07-2007 11:2730-11-2007 08:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0007Postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Skowarcz.RIG.AP.7624-1/1.4/0724-07-2007 13:0901-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarcz, gmina Pszczółki.RIG.AP.7624-1/0724-07-2007 13:1701-08-2007 07:48Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0009Postanowienie prostujące z urzędu decyzję nr RIG.AP.7624-1/07 z dnia 02.04.2007r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skowarcz, gmina Pszczółki w zakresie dotyczącym numeracji działek.RIG.AP.7624-1.1/0724-07-2007 13:2401-08-2007 07:48Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0012Postanowienie prostujące z urzędu decyzję nr RIG.AP.7624-2/07 z dnia 04.04.2007r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kleszczewko w zakresie dotyczącym numeracji działek.RIG.AP.7624-2.1/0724-07-2007 13:5301-08-2007 07:48Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Różyny, gmina Pszczółki na dz. nr 200/10,200/11,200/21,201/1 i 201/11RIG.AP.7624-3/0724-07-2007 14:1701-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0015Postanowienie prostujące z urzędu decyzję nr RIG.AP.7624-3/07 z dnia 04.04.2007r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Różyny w zakresie dotyczącym numeracji działek.RIG.AP.7624-3.1/0724-07-2007 14:3101-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
2007/B/0013Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 200/10,200/11,200/21,201/1 i 201/11 w miejscowości Różyny, gmina PszczółkiRIG.AP.7624-3/3.4/0724-07-2007 14:3201-08-2007 07:47Urząd Gminy w Pszczółkach
z 102