Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3715
z 372
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2006/A/0001Wniosek o zmianę decyzji Starosty Wejherowskiego nr 63/2002 - pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznychOS.ES-7635-W/118/200625-01-2007 08:3825-01-2007 07:39Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2007/B/0004Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na adaptacji wraz z rozbudową istniejącego budynku przemysłowego oraz budowa hali do produkcji ryb wędzonych, pstrąga świeżego i filetów mrożonych na dz. nr: 82/27 i 82/28 (obr. Strzebielinko) w miejscowości GniewinoOS.ES-7633-S/314/2006/200704-01-2007 09:5204-01-2007 09:07Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2007/B/0005Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci ciepłowniczej z przyłączami do wielorodzinnych budynków mieszklanych przy ul. Przemysłowej w Wejherowie, na terenie dz. nr: 94/56, 19/1 i 17/8, obr. 6 WejherowoOS.ES-7633-S/358/2006/200704-01-2007 09:5604-01-2007 09:07Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w trakcie świadczonych usług na terenie powiatu wejherowskiegoOS.ES-7635-G/2/200712-02-2007 14:1912-02-2007 13:22Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2006/B/0002Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Redzie, w rejonie ul. ObwodowejOS.ES-7633-S/348/200620-12-2006 10:5502-01-2007 11:16Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2007/B/0015Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej na dz. nr: 219/25, 219/8, 219/35 i 219/46, obr. GowinoOS.ES-7633-S/21/200725-01-2007 08:3425-01-2007 07:36Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2007/A/0006Zezwolenie na usunięcie: a) 30 drzew (topól), rosnących na działce nr 57/2, obr. Pużyce; b) 285 drzew (265 topól, 10 klonów i 10 dębów), rosnących na działce nr 95, obr. Pużyce; c) 16 drzew (1 jesiona, 4 wierzb, 1 kasztanowca i 10 jarząbów), rosnących na działce nr 87/2, obr. Brzeźno LęborskieOS.MP-6136/6/200717-04-2007 09:1617-04-2007 07:41Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2007/B/0009Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody - pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ze studni nr 1, zlokalizowanej na dz. nr 11/12, obr. 2 Wejherowo i ze studni nr 3, zlokalizowanej na dz. nr 9/24, obr. 2 Wejherowo, na terenie zakł. PPD "Fornitex" Sp. z o.o. w Wejherowie, przy ul. Tartacznej 1OS.AN-6223/78/2006/200724-01-2007 14:2624-01-2007 13:28Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2007/A/0116Zezwolenie na usunięcie topoli, rosnącej na działce nr 66/2 (obr. Gościcino) w miejscowości GościcinoOS.MP-6136/.../200727-11-2007 14:0427-11-2007 13:20Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2007/B/0019Zezwolenie na usunięcie drzewa (klonu pospolitego), rosnącego na dz. nr 93, obr. 5 RedaOS.MP-6136/69/2006/200717-04-2007 09:1217-04-2007 07:39Starostwo Powiatowe w Wejherowie
z 372